De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. In een conceptnota gaf ze daar al eerder de principes en contouren voor aan. Die zijn nu verder uitgewerkt in een voorontwerp van decreet. Om een inburgeringsattest te behalen moeten nieuwkomers slagen voor gestandaardiseerde testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie (MO). Inburgeraars die niet werken, moeten zich verplicht inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen.

Expertise

Op vraag van Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers heeft de Vlor een advies klaar over de wijzigingen in het voorgestelde inburgeringstraject. Maatregelen zoals de financiële drempel, de gestandaardiseerde testen en de negatieve gevolgen die aan niet-slagen gekoppeld zijn, zullen de drempels voor de inburgeraars aanzienlijk verhogen, klinkt het in dat advies.

Dezelfde kritiek klonk eerder deze maand in een advies van de Commissie Diversiteit van de SERV. Die vreest ook dat de Vlaamse regering extra drempels creëert voor mensen die al moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt. De Vlor vindt het voorts ook jammer dat de Vlaamse regering geen beroep heeft gedaan op de expertise van NT2-onderwijsverstrekkers, zoals het volwassenenonderwijs en de universitaire testcentra (UTC). 'Er valt nochtans veel winst te boeken door hen te betrekken'.

De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. In een conceptnota gaf ze daar al eerder de principes en contouren voor aan. Die zijn nu verder uitgewerkt in een voorontwerp van decreet. Om een inburgeringsattest te behalen moeten nieuwkomers slagen voor gestandaardiseerde testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie (MO). Inburgeraars die niet werken, moeten zich verplicht inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen. Op vraag van Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers heeft de Vlor een advies klaar over de wijzigingen in het voorgestelde inburgeringstraject. Maatregelen zoals de financiële drempel, de gestandaardiseerde testen en de negatieve gevolgen die aan niet-slagen gekoppeld zijn, zullen de drempels voor de inburgeraars aanzienlijk verhogen, klinkt het in dat advies. Dezelfde kritiek klonk eerder deze maand in een advies van de Commissie Diversiteit van de SERV. Die vreest ook dat de Vlaamse regering extra drempels creëert voor mensen die al moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt. De Vlor vindt het voorts ook jammer dat de Vlaamse regering geen beroep heeft gedaan op de expertise van NT2-onderwijsverstrekkers, zoals het volwassenenonderwijs en de universitaire testcentra (UTC). 'Er valt nochtans veel winst te boeken door hen te betrekken'.