Lam verwijt landen die kritisch zijn voor de Chinese activiteiten een dubbele moraal. "Alle landen die China met de vinger wijzen, hebben hun eigen wetgeving voor nationale veiligheid", zegt Lam. Er is geen reden denkbaar waarom China niet het recht zou hebben om iedere hoek van het land te beschermen. De nieuwe wet, die volgens mediaberichten unaniem werd goedgekeurd door het Permanent Comité van het Volkscongres, richt zich tegen activiteiten die Peking als terroristisch beschouwt, maar ook als die subversief of separatistisch zouden zijn. In Chinese media worden leden van oppositiepartij Demosisto, die zichzelf vandaag ontbonden heeft als reactie op de goedkeuring van de wet, net afgeschilderd als separatistisch. Terwijl de partij, die zich inspant voor meer democratie, geen onafhankelijkheid bepleit. De nieuwe wet bestraft ook "geheime afspraken" met buitenlandse mogendheden. Peking verwijt al langer aan de jonge activist Joshua Wong dat die handelt in het belang van andere landen, omdat hij contact had met buitenlandse politieke leiders. De democratische oppositie is bijgevolg bezorgd dat zij geviseerd zal worden door de nieuwe wet. De veiligheidswet geldt als de meest verregaande inmenging in de autonomie van de semi-autonome regio tot dusver. Critici zijn ongerust dat dit het einde betekent van het principe van "één land, twee systemen", zoals dat van toepassing is in Hongkong sinds de Britse machtsoverdracht in 1997. (Belga)

Lam verwijt landen die kritisch zijn voor de Chinese activiteiten een dubbele moraal. "Alle landen die China met de vinger wijzen, hebben hun eigen wetgeving voor nationale veiligheid", zegt Lam. Er is geen reden denkbaar waarom China niet het recht zou hebben om iedere hoek van het land te beschermen. De nieuwe wet, die volgens mediaberichten unaniem werd goedgekeurd door het Permanent Comité van het Volkscongres, richt zich tegen activiteiten die Peking als terroristisch beschouwt, maar ook als die subversief of separatistisch zouden zijn. In Chinese media worden leden van oppositiepartij Demosisto, die zichzelf vandaag ontbonden heeft als reactie op de goedkeuring van de wet, net afgeschilderd als separatistisch. Terwijl de partij, die zich inspant voor meer democratie, geen onafhankelijkheid bepleit. De nieuwe wet bestraft ook "geheime afspraken" met buitenlandse mogendheden. Peking verwijt al langer aan de jonge activist Joshua Wong dat die handelt in het belang van andere landen, omdat hij contact had met buitenlandse politieke leiders. De democratische oppositie is bijgevolg bezorgd dat zij geviseerd zal worden door de nieuwe wet. De veiligheidswet geldt als de meest verregaande inmenging in de autonomie van de semi-autonome regio tot dusver. Critici zijn ongerust dat dit het einde betekent van het principe van "één land, twee systemen", zoals dat van toepassing is in Hongkong sinds de Britse machtsoverdracht in 1997. (Belga)