In september sloten Malta, Italië, Duitsland en Frankrijk een akkoord over een tijdelijk mechanisme om migranten die op zee worden gered, te spreiden. Het initiatief kwam er omdat reddingsschepen met migranten soms vele dagen doelloos op de Middellandse Zee ronddobberen omdat Italië en Malta hun havens pas wilden openen nadat ze concrete toezeggingen hadden gekregen dat andere lidstaten een deel van de opvarenden zouden overnemen.

Het nieuwe mechanisme moet zorgen voor een meer geordende aanpak en een automatische spreiding van de migranten voor de verwerking van hun asielaanvraag. De goedgekeurde resolutie vraagt nu aan de regering in lopende zaken dat België het akkoord onderschrijft en aan te bieden een deel van de geredde migranten op te vangen. 'Migratie is geen eenvoudig thema. Maar het belang van solidariteit en een gecoördineerde Europese aanpak staat volgens ons buiten kijf. Het spreidingsplan is een waardevol initiatief en wij vonden dat België niet mocht achterblijven', zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. 'Er is wat ons betreft geen enkele discussie dat mensen op zee gered moeten worden. Je laat niemand zomaar verdrinken. Ook het internationaal recht is duidelijk. Wanneer je drenkelingen vindt op zee, moet je die redden en in een veilige haven onderbrengen. Maar dat je dan aankomstlanden zoals Italië of Malta niet aan hun lot overlaat, is een kwestie van gezond verstand', zegt De Vriendt. 'De verwerking van de asielaanvragen moet worden gespreid en het is logisch dat een land als België, met een sterke Europese traditie, een faire bijdrage levert en meer haar schouders zet onder dit prille Europese initiatief'.

Vlaams Belang, N-VA en Open Vld stemden tegen het voorstel. 'Een spreidingsplan van enkele lidstaten gaat geen oplossing bieden. Dit moet Europees aangepakt worden', klinkt het bij de Vlaamse liberalen. De echte sleutel zit in een structurele hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem met daarin bindende afspraken voor de eerlijke spreiding van asielzoekers over alle EU-lidstaten'.

Voor N-VA is een 'spreidingsplan onaanvaardbaar zolang er geen crisisinstroom aan de EU buitengrenzen is en die is er niet' en 'zolang er geen akkoord is over Dublin. De Dublinregeling zegt nu dat het land van binnenkomst maar 18 maanden verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Dat moet onbeperkt worden, maar dat willen die buitengrenslanden Italië en Griekenland natuurlijk niet. Zolang ze dat niet willen is er geen akkoord van de noordelijke EU-lidstaten om te spreiden. Nu geven we onze onderhandelingspositie al op en verzwakken we ze', zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken op twitter.

In september sloten Malta, Italië, Duitsland en Frankrijk een akkoord over een tijdelijk mechanisme om migranten die op zee worden gered, te spreiden. Het initiatief kwam er omdat reddingsschepen met migranten soms vele dagen doelloos op de Middellandse Zee ronddobberen omdat Italië en Malta hun havens pas wilden openen nadat ze concrete toezeggingen hadden gekregen dat andere lidstaten een deel van de opvarenden zouden overnemen.Het nieuwe mechanisme moet zorgen voor een meer geordende aanpak en een automatische spreiding van de migranten voor de verwerking van hun asielaanvraag. De goedgekeurde resolutie vraagt nu aan de regering in lopende zaken dat België het akkoord onderschrijft en aan te bieden een deel van de geredde migranten op te vangen. 'Migratie is geen eenvoudig thema. Maar het belang van solidariteit en een gecoördineerde Europese aanpak staat volgens ons buiten kijf. Het spreidingsplan is een waardevol initiatief en wij vonden dat België niet mocht achterblijven', zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. 'Er is wat ons betreft geen enkele discussie dat mensen op zee gered moeten worden. Je laat niemand zomaar verdrinken. Ook het internationaal recht is duidelijk. Wanneer je drenkelingen vindt op zee, moet je die redden en in een veilige haven onderbrengen. Maar dat je dan aankomstlanden zoals Italië of Malta niet aan hun lot overlaat, is een kwestie van gezond verstand', zegt De Vriendt. 'De verwerking van de asielaanvragen moet worden gespreid en het is logisch dat een land als België, met een sterke Europese traditie, een faire bijdrage levert en meer haar schouders zet onder dit prille Europese initiatief'. Vlaams Belang, N-VA en Open Vld stemden tegen het voorstel. 'Een spreidingsplan van enkele lidstaten gaat geen oplossing bieden. Dit moet Europees aangepakt worden', klinkt het bij de Vlaamse liberalen. De echte sleutel zit in een structurele hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem met daarin bindende afspraken voor de eerlijke spreiding van asielzoekers over alle EU-lidstaten'. Voor N-VA is een 'spreidingsplan onaanvaardbaar zolang er geen crisisinstroom aan de EU buitengrenzen is en die is er niet' en 'zolang er geen akkoord is over Dublin. De Dublinregeling zegt nu dat het land van binnenkomst maar 18 maanden verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Dat moet onbeperkt worden, maar dat willen die buitengrenslanden Italië en Griekenland natuurlijk niet. Zolang ze dat niet willen is er geen akkoord van de noordelijke EU-lidstaten om te spreiden. Nu geven we onze onderhandelingspositie al op en verzwakken we ze', zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken op twitter.