Bonden en werkgevers proberen al maanden een akkoord te zoeken over de verdeling van de zogenaamde welvaartsenveloppe, bedoeld om de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) te verhogen. Het gaat om 700 miljoen euro, boven op de index. De wet voorziet erin dat de sociale partners voor 15 september daarover een advies moeten verstrekken. Maar dat is niet gelukt. De regering gaf vakbonden en werkgevers uitstel na uitstel, om uiteindelijk tegen 15 december een advies te willen. Maar ook die deadline werd niet gehaald. De sociale partners gingen uiteen zonder akkoord. Na contact tussen de sociale partners en de regering, gaan bonden en werkgevers nog een poging doen om tot een gemeenschappelijk advies te komen. Dat wordt ook bevestigd bij minister Dermagne. "Nieuwe deadline is 13 januari", klinkt het op zijn kabinet. (Belga)

Bonden en werkgevers proberen al maanden een akkoord te zoeken over de verdeling van de zogenaamde welvaartsenveloppe, bedoeld om de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) te verhogen. Het gaat om 700 miljoen euro, boven op de index. De wet voorziet erin dat de sociale partners voor 15 september daarover een advies moeten verstrekken. Maar dat is niet gelukt. De regering gaf vakbonden en werkgevers uitstel na uitstel, om uiteindelijk tegen 15 december een advies te willen. Maar ook die deadline werd niet gehaald. De sociale partners gingen uiteen zonder akkoord. Na contact tussen de sociale partners en de regering, gaan bonden en werkgevers nog een poging doen om tot een gemeenschappelijk advies te komen. Dat wordt ook bevestigd bij minister Dermagne. "Nieuwe deadline is 13 januari", klinkt het op zijn kabinet. (Belga)