De economische begroting, die normaal gezien tegen 16 september klaar zou zijn, schetst de verwachte evolutie van de economische parameters die een invloed hebben op de begroting, en dat tot 2014. Het gaat onder andere om de economische groei, de inflatie, de rente en de werkgelegenheid. Op basis daarvan stellen de verschillende departementen de begrotingsvooruitzichten bij ongewijzigd beleid op. Tijdens een onderhoud dinsdag maakten premier Leterme en formateur Elio Di Rupo afspraken over de opmaak van de begroting voor volgend jaar. Indien de regeringsonderhandelaars tijdig de socio-economische onderhandelingen kunnen starten, zullen zij de begrotingsmaatregelen voor 2012 bepalen. Indien de timing in het gedrang komt, zal de regering van lopende zaken de begroting opstellen. Mocht dat het geval zijn, dan wil premier Leterme daar rond 5 à 10 september van op de hoogte worden gebracht, zei hij dinsdag na afloop van het gesprek. (KAV)

De economische begroting, die normaal gezien tegen 16 september klaar zou zijn, schetst de verwachte evolutie van de economische parameters die een invloed hebben op de begroting, en dat tot 2014. Het gaat onder andere om de economische groei, de inflatie, de rente en de werkgelegenheid. Op basis daarvan stellen de verschillende departementen de begrotingsvooruitzichten bij ongewijzigd beleid op. Tijdens een onderhoud dinsdag maakten premier Leterme en formateur Elio Di Rupo afspraken over de opmaak van de begroting voor volgend jaar. Indien de regeringsonderhandelaars tijdig de socio-economische onderhandelingen kunnen starten, zullen zij de begrotingsmaatregelen voor 2012 bepalen. Indien de timing in het gedrang komt, zal de regering van lopende zaken de begroting opstellen. Mocht dat het geval zijn, dan wil premier Leterme daar rond 5 à 10 september van op de hoogte worden gebracht, zei hij dinsdag na afloop van het gesprek. (KAV)