De federale regering beloofde eerder al om het kunstenaarsstatuut grondig te hervormen. Dat statuut, dat cultuurwerkers toelaat om een beroep te doen op een basisinkomen of een werkloosheidsuitkering, is intussen meer dan 20 jaar oud en is dringend aan een update toe. Zo werkt het statuut met een beperkte lijst van beroepen, waardoor niet iedere kunstenaar binnen de definitie valt. Daarnaast kan iemand een uitkering verliezen als die te veel auteursrechten ontvangt. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en zijn collega's van Werk en Zelfstandigen, Pierre-Yves Dermagne (PS) en David Clarinval (MR), trappen de modernisering van het kunstenaarsstatuut vandaag af met de lancering van een website. Via workinginthearts.be kunnen kunstenaars en andere professionals in de culturele sector zelf voorstellen doen over hoe het statuut er in de toekomst kan uitzien. Daarnaast zullen er dit jaar ook nog online debatten georganiseerd worden, en kan er via het platform gepeild worden naar het draagvlak voor specifieke voorstellen. De bedoeling is om de voorstellen uit het participatietraject uiteindelijk juridische uit te werken en onderbouwen in een technische werkgroep. Nadien gaan ze naar de sociale partners, de regering en het parlement. "Niet iedereen in de artisitieke wereld werkt op dezelfde manier", zegt minister Vandenbroucke, die het participatief project "historisch" noemt. "Een acteur botst op andere problemen dan een beeldend kunstenaar. Daarom is het zo belangrijk de complexe debatten grondig te voeren." De coronacrisis heeft de nood aan een nieuw kunstenaarsstatuut nog eens onderstreept. Uit een rondvraagt van het Gents Kunstenoverleg blijkt dat intussen een op de drie cultuurwerkers aan zijn spaarcenten moet zitten om rond te komen, schrijft De Morgen. "Het doel is om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de sociaaleconomische uitdagingen waar kusntenaars en cultuurwerkers mee worden geconfronteerd", zegt Dermagne. "We roepen kunstenaars en cultuurwerkers op om zich massaal op het platform te begeven om hun bijdrage te leveren." De drie betrokken ministers lichten hun plannen morgen verder toe in de commissie Sociale Zaken. (Belga)

De federale regering beloofde eerder al om het kunstenaarsstatuut grondig te hervormen. Dat statuut, dat cultuurwerkers toelaat om een beroep te doen op een basisinkomen of een werkloosheidsuitkering, is intussen meer dan 20 jaar oud en is dringend aan een update toe. Zo werkt het statuut met een beperkte lijst van beroepen, waardoor niet iedere kunstenaar binnen de definitie valt. Daarnaast kan iemand een uitkering verliezen als die te veel auteursrechten ontvangt. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en zijn collega's van Werk en Zelfstandigen, Pierre-Yves Dermagne (PS) en David Clarinval (MR), trappen de modernisering van het kunstenaarsstatuut vandaag af met de lancering van een website. Via workinginthearts.be kunnen kunstenaars en andere professionals in de culturele sector zelf voorstellen doen over hoe het statuut er in de toekomst kan uitzien. Daarnaast zullen er dit jaar ook nog online debatten georganiseerd worden, en kan er via het platform gepeild worden naar het draagvlak voor specifieke voorstellen. De bedoeling is om de voorstellen uit het participatietraject uiteindelijk juridische uit te werken en onderbouwen in een technische werkgroep. Nadien gaan ze naar de sociale partners, de regering en het parlement. "Niet iedereen in de artisitieke wereld werkt op dezelfde manier", zegt minister Vandenbroucke, die het participatief project "historisch" noemt. "Een acteur botst op andere problemen dan een beeldend kunstenaar. Daarom is het zo belangrijk de complexe debatten grondig te voeren." De coronacrisis heeft de nood aan een nieuw kunstenaarsstatuut nog eens onderstreept. Uit een rondvraagt van het Gents Kunstenoverleg blijkt dat intussen een op de drie cultuurwerkers aan zijn spaarcenten moet zitten om rond te komen, schrijft De Morgen. "Het doel is om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de sociaaleconomische uitdagingen waar kusntenaars en cultuurwerkers mee worden geconfronteerd", zegt Dermagne. "We roepen kunstenaars en cultuurwerkers op om zich massaal op het platform te begeven om hun bijdrage te leveren." De drie betrokken ministers lichten hun plannen morgen verder toe in de commissie Sociale Zaken. (Belga)