De nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen omvat een heffing van 5 basispunten (0,05 procent) op het geld dat op spaarboekjes staat en geniet van de vrijstelling van roerende voorheffing. Daardoor worden niet alleen Belgische banken getroffen, maar ook filialen van buitenlandse instellingen. De regering koppelt de taks wel aan de kredietverlening. Het tarief kan oplopen tot 0,12 procent voor banken die alleen maar deposito's ophalen en nauwelijks geld uitlenen aan de reële economie. Omgekeerd kunnen sterke kredietverstrekkers hun heffing zien dalen tot 0,03 procent. Ook wordt de bijdrage voor de depositogarantie, een heffing op spaardeposito's, gedurende twee jaar gevoelig opgetrokken. Nadat het Grondwettelijk Hof de vorige heffing van 0,15 procent vernietigde, komt de regering vanaf 2014 met een taks van 0,08 procent, aangevuld met een bijdrage voor de financiële stabiliteit van 0,035 procent. Maar dit en volgend jaar rekent de overheid hogere tarieven aan: 0,26 procent voor dit jaar en 0,13 procent in 2013. Het risico dat het bijzonder beschermingsfonds effectief deposito's zal moeten vergoeden, is immers toegenomen, zo argumenteert de wetgever. Bedoeling is dat de eenmalige hogere heffingen later gecompenseerd worden met terugbetalingen uit vroegere depositogarantiefondsen, maar volgens Trends dreigen de banken netto toch meer te betalen dan ze eventueel terugkrijgen. De maatregelen zijn goedgekeurd bij de begrotingscontrole van maart. Bij het kabinet van minister van Financiën Steven Vanackere verluidde dat de budgettaire impact "relatief beperkt" blijft. (KAV)

De nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen omvat een heffing van 5 basispunten (0,05 procent) op het geld dat op spaarboekjes staat en geniet van de vrijstelling van roerende voorheffing. Daardoor worden niet alleen Belgische banken getroffen, maar ook filialen van buitenlandse instellingen. De regering koppelt de taks wel aan de kredietverlening. Het tarief kan oplopen tot 0,12 procent voor banken die alleen maar deposito's ophalen en nauwelijks geld uitlenen aan de reële economie. Omgekeerd kunnen sterke kredietverstrekkers hun heffing zien dalen tot 0,03 procent. Ook wordt de bijdrage voor de depositogarantie, een heffing op spaardeposito's, gedurende twee jaar gevoelig opgetrokken. Nadat het Grondwettelijk Hof de vorige heffing van 0,15 procent vernietigde, komt de regering vanaf 2014 met een taks van 0,08 procent, aangevuld met een bijdrage voor de financiële stabiliteit van 0,035 procent. Maar dit en volgend jaar rekent de overheid hogere tarieven aan: 0,26 procent voor dit jaar en 0,13 procent in 2013. Het risico dat het bijzonder beschermingsfonds effectief deposito's zal moeten vergoeden, is immers toegenomen, zo argumenteert de wetgever. Bedoeling is dat de eenmalige hogere heffingen later gecompenseerd worden met terugbetalingen uit vroegere depositogarantiefondsen, maar volgens Trends dreigen de banken netto toch meer te betalen dan ze eventueel terugkrijgen. De maatregelen zijn goedgekeurd bij de begrotingscontrole van maart. Bij het kabinet van minister van Financiën Steven Vanackere verluidde dat de budgettaire impact "relatief beperkt" blijft. (KAV)