Aan de essentie van de hervorming van de pensioenen verandert niks. Er komen wel peciale overgangsmaatregelen voor een aantal groepen werknemers, zoals bijvoorbeeld voor werknemers met een loopbaan in nacht-en ploegenarbeid, zo schrijft De Standaard. Die zouden opnieuw gebruik kunnen maken van de klassieke periodes van gelijkstelling bij hun (brug)pensioenberekening.

Er komt ook een speciaal regime voor werknemers die te abrupt door de nieuwe pensioenregels zouden worden getroffen. Het gaat om 60-jarigen met onvolledige beroepsloopbaan. Die dreigden vijf jaar langer te moeten werken. Dat wordt nu maximaal twee jaar.

Brugpensioen

Een belangrijke toegift aan de vakbonden is volgens De Morgen dat wie 40 jaar heeft gewerkt toch voor zijn 60ste met brugpensioen kan. Nog volgens de krant zullen jonge schoolverlaters niet meer kunnen worden uitgesloten van een werkloosheidsvergoeding zonder dat hen eerst een werkgelegenheidsplan wordt aangeboden. Ook de snellere afbouw van werkloosheidsuitkeringen wordt herzien. (Belga/EE)

Aan de essentie van de hervorming van de pensioenen verandert niks. Er komen wel peciale overgangsmaatregelen voor een aantal groepen werknemers, zoals bijvoorbeeld voor werknemers met een loopbaan in nacht-en ploegenarbeid, zo schrijft De Standaard. Die zouden opnieuw gebruik kunnen maken van de klassieke periodes van gelijkstelling bij hun (brug)pensioenberekening. Er komt ook een speciaal regime voor werknemers die te abrupt door de nieuwe pensioenregels zouden worden getroffen. Het gaat om 60-jarigen met onvolledige beroepsloopbaan. Die dreigden vijf jaar langer te moeten werken. Dat wordt nu maximaal twee jaar.Brugpensioen Een belangrijke toegift aan de vakbonden is volgens De Morgen dat wie 40 jaar heeft gewerkt toch voor zijn 60ste met brugpensioen kan. Nog volgens de krant zullen jonge schoolverlaters niet meer kunnen worden uitgesloten van een werkloosheidsvergoeding zonder dat hen eerst een werkgelegenheidsplan wordt aangeboden. Ook de snellere afbouw van werkloosheidsuitkeringen wordt herzien. (Belga/EE)