Wie lid is van een vakbond, betaalt daarvoor elke maand lidgeld. In geval van een staking, hebben werknemers daardoor recht op een stakersvergoeding. In een aantal sectoren kan die bijdrage deels worden gerecupereerd. De bedrijven betalen in dat geval een deel van het lidgeld terug door middel van een zogenaamde vakbondspremie. Die premie bedraagt vandaag maximaal 135 euro. Vakbonden en werkgevers waren het onderling eens om dat bedrag op te trekken tot 145 euro. Het project lag op de regeringstafel, waar N-VA niet echt enthousiast was om die verhoging zomaar goed te keuren. Maar na een discussie in het kernkabinet en nadien binnen de ministerraad kreeg de verhoging met 10 euro toch groen licht. Wel komt er ook een studie naar de gevolgen die de invoering van een "fiscale fiche" voor de vakbondspremie met zich mee zou brengen. De N-VA is voorstander van zo'n fiche. Het komt erop neer dat werkgevers die hun personeel een vakbondspremie betalen, die bedragen aan de fiscus zouden moeten aangeven zodat ze belastbaar zouden worden. Behalve dat de invoering van de fiche de anonimiteit van vakbondsleden op de helling zou kunnen plaatsen, zou het ook een bijkomende administratieve last voor de bedrijven met zich mee kunnen brengen. Daar moet de studie dus meer duidelijkheid over brengen. (Belga)

Wie lid is van een vakbond, betaalt daarvoor elke maand lidgeld. In geval van een staking, hebben werknemers daardoor recht op een stakersvergoeding. In een aantal sectoren kan die bijdrage deels worden gerecupereerd. De bedrijven betalen in dat geval een deel van het lidgeld terug door middel van een zogenaamde vakbondspremie. Die premie bedraagt vandaag maximaal 135 euro. Vakbonden en werkgevers waren het onderling eens om dat bedrag op te trekken tot 145 euro. Het project lag op de regeringstafel, waar N-VA niet echt enthousiast was om die verhoging zomaar goed te keuren. Maar na een discussie in het kernkabinet en nadien binnen de ministerraad kreeg de verhoging met 10 euro toch groen licht. Wel komt er ook een studie naar de gevolgen die de invoering van een "fiscale fiche" voor de vakbondspremie met zich mee zou brengen. De N-VA is voorstander van zo'n fiche. Het komt erop neer dat werkgevers die hun personeel een vakbondspremie betalen, die bedragen aan de fiscus zouden moeten aangeven zodat ze belastbaar zouden worden. Behalve dat de invoering van de fiche de anonimiteit van vakbondsleden op de helling zou kunnen plaatsen, zou het ook een bijkomende administratieve last voor de bedrijven met zich mee kunnen brengen. Daar moet de studie dus meer duidelijkheid over brengen. (Belga)