De ministerraad van 13 mei heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de structurele verhoging, op 1 september van elk jaar, van de pensioenen die in dat jaar 15 jaar bereiken met twee jaar uitstelt.

De pensioenen die aanvingen in 1996 en 1997 worden op respectievelijk 1 september 2011 en 1 september 2012 niet verhoogd. Het KB, dat door de ministerraad werd goedgekeird, wijzigt het artikel 7 van het KB van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een walvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.(TE)

De ministerraad van 13 mei heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de structurele verhoging, op 1 september van elk jaar, van de pensioenen die in dat jaar 15 jaar bereiken met twee jaar uitstelt. De pensioenen die aanvingen in 1996 en 1997 worden op respectievelijk 1 september 2011 en 1 september 2012 niet verhoogd. Het KB, dat door de ministerraad werd goedgekeird, wijzigt het artikel 7 van het KB van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een walvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.(TE)