Na de toespraak van de koning las premier Elio Di Rupo een verklaring voor namens de regering. Daarin zegt hij dat de regering "met spijt heeft vernomen dat de gezondheid van de koning hem niet meer toelaat om zijn ambt uit te oefenen zoals hij dat zou willen". "De federale regering drukt haar respect en begrip uit voor de beslissing van de koning. Zijn oprechtheid, zijn moed en zijn inzicht bij deze beslissing verdienen onze bewondering. Ik wil onze grote dankbaarheid uitdrukken voor het engagement van Albert II ten dienste van de Belgen gedurende de 20 jaar van zijn koningschap." De premier wees erop dat Albert niet voorbestemd was om koning te worden, maar dat hij dat "ten volle" is geworden door zijn "enthousiasme zijn empathie, zijn humor en zijn intelligentie". Volgens Di Rupo is er ook reden om verheugd te zijn. "Verheugd omdat de troonswissel in heel andere omstandigheden dan 20 jaar gelden kan gebeuren. Op 21 juli zullen we meerdere redenen hebben om te vieren. Met name het 20-jarig koningschap van Albert II, onze nationale feestdag, onze nieuwe koning Filip en onze nieuwe koningin Mathilde." Di Rupo benadrukte dat prins Filip zich "met veel ernst en een grote zin van verantwoordelijkheid heeft voorbereid op zijn toekomstige functie". "Hij heeft reeds zeer vaak getoond hoezeer hij van België houdt. De prins heeft de wil om het land goed te dienen. Hij zal op de steun van de regering kunnen rekenen bij de uitvoering van zijn nieuwe functie." De premier sloot af met de boodschap dat de regering start met de voorbereidingen voor de troonswissel op 21 juli. (Belga)

Na de toespraak van de koning las premier Elio Di Rupo een verklaring voor namens de regering. Daarin zegt hij dat de regering "met spijt heeft vernomen dat de gezondheid van de koning hem niet meer toelaat om zijn ambt uit te oefenen zoals hij dat zou willen". "De federale regering drukt haar respect en begrip uit voor de beslissing van de koning. Zijn oprechtheid, zijn moed en zijn inzicht bij deze beslissing verdienen onze bewondering. Ik wil onze grote dankbaarheid uitdrukken voor het engagement van Albert II ten dienste van de Belgen gedurende de 20 jaar van zijn koningschap." De premier wees erop dat Albert niet voorbestemd was om koning te worden, maar dat hij dat "ten volle" is geworden door zijn "enthousiasme zijn empathie, zijn humor en zijn intelligentie". Volgens Di Rupo is er ook reden om verheugd te zijn. "Verheugd omdat de troonswissel in heel andere omstandigheden dan 20 jaar gelden kan gebeuren. Op 21 juli zullen we meerdere redenen hebben om te vieren. Met name het 20-jarig koningschap van Albert II, onze nationale feestdag, onze nieuwe koning Filip en onze nieuwe koningin Mathilde." Di Rupo benadrukte dat prins Filip zich "met veel ernst en een grote zin van verantwoordelijkheid heeft voorbereid op zijn toekomstige functie". "Hij heeft reeds zeer vaak getoond hoezeer hij van België houdt. De prins heeft de wil om het land goed te dienen. Hij zal op de steun van de regering kunnen rekenen bij de uitvoering van zijn nieuwe functie." De premier sloot af met de boodschap dat de regering start met de voorbereidingen voor de troonswissel op 21 juli. (Belga)