Volgens de ramingen van de regering zou het structurele begrotingstekort dit jaar uitkomen op 0,8 procent. Het Planbureau is echter pessimistischer en raamt het structurele tekort op 1,3 procent. Volgend jaar zou dat structurele tekort toenemen tot 1,5 procent. Dat komt neer op ongeveer 6,5 miljard euro. De regering-Michel houdt voorlopig vast aan haar doelstelling om de begroting voor 2018 in evenwicht te krijgen. Maar de nieuwe prognoses tonen volgens De Tijd aan dat dit onbegonnen werk is, te meer omdat 2018 een verkiezingsjaar is. (Belga)

Volgens de ramingen van de regering zou het structurele begrotingstekort dit jaar uitkomen op 0,8 procent. Het Planbureau is echter pessimistischer en raamt het structurele tekort op 1,3 procent. Volgend jaar zou dat structurele tekort toenemen tot 1,5 procent. Dat komt neer op ongeveer 6,5 miljard euro. De regering-Michel houdt voorlopig vast aan haar doelstelling om de begroting voor 2018 in evenwicht te krijgen. Maar de nieuwe prognoses tonen volgens De Tijd aan dat dit onbegonnen werk is, te meer omdat 2018 een verkiezingsjaar is. (Belga)