In haar regeerakkoord verbond de regering-Michel zich ertoe om de socialezekerheidsuitkeringen en socialebijstandsuitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens van 1.150 euro. Voor 2018 werd daarvoor een eerste schijf van 100 miljoen euro vastgelegd. Maar volgens het Rekenhof legde de ministerraad op 30 maart een besparing op van 62 miljoen euro. Daarvan kwam 40 miljoen euro uit de enveloppe voor armoedebestrijding. Kitir wijst met de vinger naar Demir, maar die stelt dat haar geen schuld treft. Volgens haar werd zo lang gediscussieerd over wie de extra middelen zou krijgen dat er pas vorige maand een akkoord bereikt werd. Vanaf 1 juli worden de uitkeringen verhoogd, waardoor een half jaar aan uitgaven (40 miljoen) geschrapt konden worden. (Belga)

In haar regeerakkoord verbond de regering-Michel zich ertoe om de socialezekerheidsuitkeringen en socialebijstandsuitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens van 1.150 euro. Voor 2018 werd daarvoor een eerste schijf van 100 miljoen euro vastgelegd. Maar volgens het Rekenhof legde de ministerraad op 30 maart een besparing op van 62 miljoen euro. Daarvan kwam 40 miljoen euro uit de enveloppe voor armoedebestrijding. Kitir wijst met de vinger naar Demir, maar die stelt dat haar geen schuld treft. Volgens haar werd zo lang gediscussieerd over wie de extra middelen zou krijgen dat er pas vorige maand een akkoord bereikt werd. Vanaf 1 juli worden de uitkeringen verhoogd, waardoor een half jaar aan uitgaven (40 miljoen) geschrapt konden worden. (Belga)