De aanpassingen moeten een aantal praktische problemen op het werkveld oplossen, maar ook de veiligheid van het personeel en de bewoners van de asielcentra verhogen, legt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) uit.

Controles

Een van de doelstellingen is schijnhuwelijken, schijnsamenwoonsten en schijnrelaties beter te bekampen. Daarom trekt het wetsontwerp de controletermijn op waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken kan nagaan of een derdelander nog voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging, zoals de vraag of het om een duurzame relatie gaat of dat de inkomensvoorwaarden vervuld zijn. De termijn verhoogt van drie naar vijf jaar.

De wettekst schrijft het intrekken van het verblijf voor fraudeurs duidelijker in de Vreemdelingenwet in. Voortaan kan het verblijf van een fraudeur of van zijn familie steeds op basis van de wet worden geweigerd of ingetrokken.

Er komt ook een uitbreiding van de fouilleringsmogelijkheden in de gesloten centra. Vroeger konden die fouilles plaatsvinden bij aankomst in een gesloten centrum, na bezoek of bij overbrenging. Volgens de nieuwe regels kan dat eender wanneer, al mag dat niet systematisch of zonder aanwijsbare reden gebeuren.

Extra personeel

Francken geeft daarbij aan dat de focus van de regering op de aanpak van zware criminelen ligt. Dat heeft zijn invloed op de samenstelling van de bewoners van de gesloten centra. 'Er zitten meer zware profielen in de gesloten centra. Daarom heb ik besloten meer personeel in te zetten en heb ik deze uitbreiding van de fouilleringsmogelijkheden in deze wet laten opnemen. De veiligheid van het personeel, de bezoekers en de andere inwoners is een topprioriteit voor mij', aldus Francken.

Voorts past de nieuwe wet het opvangmodel van asielzoekers aan. Collectieve opvang wordt het uitgangspunt. Individuele opvang wordt enkel mogelijk voor kwetsbare groepen en voor mensen die een serieuze kans maken op erkenning als vluchteling. Voortaan zullen asielzoekers in collectieve opvang ook pas na zes maanden, in plaats van vier maanden, een overplaatsing naar individuele opvang kunnen vragen. Een gemiddelde procedure neemt immers zes maanden in beslag, legt de N-VA-staatssecretaris uit. (Belga)

De aanpassingen moeten een aantal praktische problemen op het werkveld oplossen, maar ook de veiligheid van het personeel en de bewoners van de asielcentra verhogen, legt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) uit.Een van de doelstellingen is schijnhuwelijken, schijnsamenwoonsten en schijnrelaties beter te bekampen. Daarom trekt het wetsontwerp de controletermijn op waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken kan nagaan of een derdelander nog voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging, zoals de vraag of het om een duurzame relatie gaat of dat de inkomensvoorwaarden vervuld zijn. De termijn verhoogt van drie naar vijf jaar. De wettekst schrijft het intrekken van het verblijf voor fraudeurs duidelijker in de Vreemdelingenwet in. Voortaan kan het verblijf van een fraudeur of van zijn familie steeds op basis van de wet worden geweigerd of ingetrokken. Er komt ook een uitbreiding van de fouilleringsmogelijkheden in de gesloten centra. Vroeger konden die fouilles plaatsvinden bij aankomst in een gesloten centrum, na bezoek of bij overbrenging. Volgens de nieuwe regels kan dat eender wanneer, al mag dat niet systematisch of zonder aanwijsbare reden gebeuren. Francken geeft daarbij aan dat de focus van de regering op de aanpak van zware criminelen ligt. Dat heeft zijn invloed op de samenstelling van de bewoners van de gesloten centra. 'Er zitten meer zware profielen in de gesloten centra. Daarom heb ik besloten meer personeel in te zetten en heb ik deze uitbreiding van de fouilleringsmogelijkheden in deze wet laten opnemen. De veiligheid van het personeel, de bezoekers en de andere inwoners is een topprioriteit voor mij', aldus Francken. Voorts past de nieuwe wet het opvangmodel van asielzoekers aan. Collectieve opvang wordt het uitgangspunt. Individuele opvang wordt enkel mogelijk voor kwetsbare groepen en voor mensen die een serieuze kans maken op erkenning als vluchteling. Voortaan zullen asielzoekers in collectieve opvang ook pas na zes maanden, in plaats van vier maanden, een overplaatsing naar individuele opvang kunnen vragen. Een gemiddelde procedure neemt immers zes maanden in beslag, legt de N-VA-staatssecretaris uit. (Belga)