Het Monitoringcomité stelt vast dat voor 2015 een inspanning van 1,2 miljard euro nodig zal zijn voor Entiteit I om de doelstelling van een verbetering van het structurele saldo met 0,725 procent van 2014 tot 2015 te halen. Zo blijkt uit een mededeling van minister van Begroting Hervé Jamar.

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde de begrotingsminister donderdagnamiddag in antwoord op een reeks vragen dat vrijdag of dit weekend drie werkgroepen aan de slag gaan: één over de sociale zekerheid, een tweede over de primaire uitgaven en een derde over de fiscale inkomsten. Een werkgroep van experten uit de verscheidene kabinetten zal een technische analyse maken van het rapport van het Monitoringcomité. Hun opmerkingen en hun commentaar worden dan overgemaakt aan het kernkabinet, dat moet oordelen over de noodzaak om technische werkgroepen samen te brengen om de analyse te verfijnen. Daarmee is dan de begrotingscontrole werkelijk gestart, zei Jamar.

Maatregelen

"Werken is nog steeds de boodschap! We zetten immers ons beleid van begrotingsbehoedzaamheid voort waarbij naar de noodzakelijke vermindering van de buitensporige overheidsuitgaven en van een voortdurende monitoring van de begroting wordt gestreefd", luidde het nog.

"België zal zijn Europees engagement blijven nakomen op budgettair vlak. De federale regering zal in de komende dagen overwegen welke maatregelen de begroting op koers zullen houden en tegelijkertijd de koopkracht, tewerkstelling en groei garanderen", stelde premier Charles Michel naar aanleiding van het verslag van het Monitoringcomité.

Dat bestaat uit hoge ambtenaren van de federale overheidsdiensten Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van overheidsinstellingen en de korpschef van de Inspectie van Financiën. (Belga/TE)

Het Monitoringcomité stelt vast dat voor 2015 een inspanning van 1,2 miljard euro nodig zal zijn voor Entiteit I om de doelstelling van een verbetering van het structurele saldo met 0,725 procent van 2014 tot 2015 te halen. Zo blijkt uit een mededeling van minister van Begroting Hervé Jamar. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde de begrotingsminister donderdagnamiddag in antwoord op een reeks vragen dat vrijdag of dit weekend drie werkgroepen aan de slag gaan: één over de sociale zekerheid, een tweede over de primaire uitgaven en een derde over de fiscale inkomsten. Een werkgroep van experten uit de verscheidene kabinetten zal een technische analyse maken van het rapport van het Monitoringcomité. Hun opmerkingen en hun commentaar worden dan overgemaakt aan het kernkabinet, dat moet oordelen over de noodzaak om technische werkgroepen samen te brengen om de analyse te verfijnen. Daarmee is dan de begrotingscontrole werkelijk gestart, zei Jamar. "Werken is nog steeds de boodschap! We zetten immers ons beleid van begrotingsbehoedzaamheid voort waarbij naar de noodzakelijke vermindering van de buitensporige overheidsuitgaven en van een voortdurende monitoring van de begroting wordt gestreefd", luidde het nog. "België zal zijn Europees engagement blijven nakomen op budgettair vlak. De federale regering zal in de komende dagen overwegen welke maatregelen de begroting op koers zullen houden en tegelijkertijd de koopkracht, tewerkstelling en groei garanderen", stelde premier Charles Michel naar aanleiding van het verslag van het Monitoringcomité. Dat bestaat uit hoge ambtenaren van de federale overheidsdiensten Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van overheidsinstellingen en de korpschef van de Inspectie van Financiën. (Belga/TE)