Eerder deze week becijferde het monitoringcomité dat de federale regering op zoek moet naar een bedrag van 2,2 miljard euro om de begroting in 2016 op koers te houden. Omdat de begrotingsdoelstelling vorig jaar niet werd gehaald, viel te horen dat de ploeg-Michel eigenlijk een gat van 3,2 miljard euro moet vullen om in 2018 opnieuw met een structureel evenwicht aan te knopen. De werkgroep "begroting" die het kernkabinet in het leven riep, zal de "onderbouwde argumenten" moeten valideren die aangeven dat de regering in werkelijkheid een beter objectief heeft gehaald dan de Europese doelstelling, zo valt te horen in de omgeving van de onderhandelaars. Volgende week zitten vertegenwoordigers van de federale regering rond de tafel met hun collega's bij de Europese Commissie. Dezelfde werkgroep moet ook nagaan welk statuut moet worden gegeven aan de uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft genomen op het vlak van asiel en veiligheid. Uit informele contacten met de Europese Commissie zou blijken dat die beslissingen buiten de begroting kunnen worden gehouden. Met die beslissingen zijn miljoenen euro's gemoeid. (Belga)

Eerder deze week becijferde het monitoringcomité dat de federale regering op zoek moet naar een bedrag van 2,2 miljard euro om de begroting in 2016 op koers te houden. Omdat de begrotingsdoelstelling vorig jaar niet werd gehaald, viel te horen dat de ploeg-Michel eigenlijk een gat van 3,2 miljard euro moet vullen om in 2018 opnieuw met een structureel evenwicht aan te knopen. De werkgroep "begroting" die het kernkabinet in het leven riep, zal de "onderbouwde argumenten" moeten valideren die aangeven dat de regering in werkelijkheid een beter objectief heeft gehaald dan de Europese doelstelling, zo valt te horen in de omgeving van de onderhandelaars. Volgende week zitten vertegenwoordigers van de federale regering rond de tafel met hun collega's bij de Europese Commissie. Dezelfde werkgroep moet ook nagaan welk statuut moet worden gegeven aan de uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft genomen op het vlak van asiel en veiligheid. Uit informele contacten met de Europese Commissie zou blijken dat die beslissingen buiten de begroting kunnen worden gehouden. Met die beslissingen zijn miljoenen euro's gemoeid. (Belga)