Federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) kondigde aan dat de regering 20 miljoen euro extra zal vrijmaken ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ruben Peumans, CEO van uitzendbedrijf ASAP, is niet onder de indruk: 'Terwijl de overheid zou moeten kijken naar het terugverdieneffect op middellange termijn, gaat ze verder in het straatje van de loonlastenverhogingen.' Drie vragen over loonlasten, competitiviteit en hoe de loonkloof te verkleinen.De regering gaat 20 miljoen euro extra investeren in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Is dat voldoende?

Ruben Peumans, CEO van ASAP: "Het stoort me dat de regering doet alsof er extra middelen worden vrijgemaakt. Dat is niet zo. Ze nemen immers ook de RSZ-korting af, onder meer die specifiek voor jongeren. Dat verhoogt opnieuw de loonlasten, wat ons weer competitiviteit kost. Daarenboven voeren ze een hele hoop extra regels in, om van die extra middelen gebruik te mogen maken. Bij ASAP zijn 43 procent van de werknemers jonger dan 30. Die kwamen in aanmerking voor een loonlastenverlaging. Dat valt nu weg én we krijgen er nog een hoop administratieve overlast bovenop. De regering maakt alles graag zo complex, zodat ze zo weinig mogelijk moeten uitgeven."

Hoeveel kost de afschaffing van die RSZ-korting voor 19 tot 30-jarigen aan uw bedrijf?

Ruben Peumans: "400.000 euro. Ik neem aan dat dat voor veel bedrijven zo'n cijfer zal zijn. Die afschaffing gaat bovendien met terugwerkende kracht in. In maart kregen we te horen dat die korting vanaf januari wegviel. Dit is een verdoken vorm van loonlastenverhoging om het gat in de begroting te dichten. Die verzwakt onze positie in Europa, wat een bijkomend economisch probleem is."

Welke maatregel kan de overheid nemen om een verschil te maken voor werkgevers en (jonge) werknemers?

Ruben Peumans: "De beste oplossing is een lineaire, algemene verlaging van de RSZ-bijdrage. Zonder complexe regels. Werkgeversorganisaties benadrukken te weinig dat de discussie helemaal niet is dat de werknemers teveel verdienen. Arbeid is te duur, omdat er een te groot verschil is tussen wat het loon kost aan de werkgever en wat de werknemer krijgt. De overheid roomt teveel af. Die loonkloof kan je dichten door de lasten op arbeid te verminderen. Zo kunnen we competitiever worden."

"Die verlaging zal op korte termijn geld kosten aan de regering. Op lange termijn zal ze echter sluitingen van ondernemingen voorkomen. Terwijl de overheid zou moeten kijken naar het terugverdieneffect op middellange termijn, gaat ze nu verder in het straatje van de loonlastenverhogingen. Ze doet wel alsof ze het probleem wil aanpakken, maar als je dieper graaft zie je dat ze ook maatregelen neemt die regelrecht tegen een oplossing ingaan. Mijn conclusie is dat de regering niet geïnteresseerd is om het probleem aan te pakken."

Federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) kondigde aan dat de regering 20 miljoen euro extra zal vrijmaken ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ruben Peumans, CEO van uitzendbedrijf ASAP, is niet onder de indruk: 'Terwijl de overheid zou moeten kijken naar het terugverdieneffect op middellange termijn, gaat ze verder in het straatje van de loonlastenverhogingen.' Drie vragen over loonlasten, competitiviteit en hoe de loonkloof te verkleinen.De regering gaat 20 miljoen euro extra investeren in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Is dat voldoende? Ruben Peumans, CEO van ASAP: "Het stoort me dat de regering doet alsof er extra middelen worden vrijgemaakt. Dat is niet zo. Ze nemen immers ook de RSZ-korting af, onder meer die specifiek voor jongeren. Dat verhoogt opnieuw de loonlasten, wat ons weer competitiviteit kost. Daarenboven voeren ze een hele hoop extra regels in, om van die extra middelen gebruik te mogen maken. Bij ASAP zijn 43 procent van de werknemers jonger dan 30. Die kwamen in aanmerking voor een loonlastenverlaging. Dat valt nu weg én we krijgen er nog een hoop administratieve overlast bovenop. De regering maakt alles graag zo complex, zodat ze zo weinig mogelijk moeten uitgeven."Hoeveel kost de afschaffing van die RSZ-korting voor 19 tot 30-jarigen aan uw bedrijf?Ruben Peumans: "400.000 euro. Ik neem aan dat dat voor veel bedrijven zo'n cijfer zal zijn. Die afschaffing gaat bovendien met terugwerkende kracht in. In maart kregen we te horen dat die korting vanaf januari wegviel. Dit is een verdoken vorm van loonlastenverhoging om het gat in de begroting te dichten. Die verzwakt onze positie in Europa, wat een bijkomend economisch probleem is."Welke maatregel kan de overheid nemen om een verschil te maken voor werkgevers en (jonge) werknemers?Ruben Peumans: "De beste oplossing is een lineaire, algemene verlaging van de RSZ-bijdrage. Zonder complexe regels. Werkgeversorganisaties benadrukken te weinig dat de discussie helemaal niet is dat de werknemers teveel verdienen. Arbeid is te duur, omdat er een te groot verschil is tussen wat het loon kost aan de werkgever en wat de werknemer krijgt. De overheid roomt teveel af. Die loonkloof kan je dichten door de lasten op arbeid te verminderen. Zo kunnen we competitiever worden.""Die verlaging zal op korte termijn geld kosten aan de regering. Op lange termijn zal ze echter sluitingen van ondernemingen voorkomen. Terwijl de overheid zou moeten kijken naar het terugverdieneffect op middellange termijn, gaat ze nu verder in het straatje van de loonlastenverhogingen. Ze doet wel alsof ze het probleem wil aanpakken, maar als je dieper graaft zie je dat ze ook maatregelen neemt die regelrecht tegen een oplossing ingaan. Mijn conclusie is dat de regering niet geïnteresseerd is om het probleem aan te pakken."