Eerder deze week circuleerde in de media nog het bedrag van 500 miljoen euro, maar de topambtenaren uit het monitoringcomité komen dus lager uit. Tegelijk klonk de voorbije dagen wel de kanttekening dat de regering haar ambities bij voorbije begrotingscontroles stelselmatig heeft verlaagd.

Concreet is volgens het monitoringcomité dus 313 miljoen euro nodig om het structureel saldo - zoals voorzien bij de begrotingsopmaak van 2017 - met 1,2 procent van het bbp te verbeteren tegenover 2015. Het monitoringcomité gaat daarbij uit van een hogere groei - 1,4 procent in plaats van 1,2 procent - en de verwachte creatie van 32.700 extra jobs voor 2016-2017.

'Beperkt bedrag'

Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) spreekt van 'een beperkt bedrag vergeleken met het globale budget en met eerdere begrotingscontroles'. Iets wat ze wijt aan 'de positieve economische dynamiek die werd aangewakkerd door de regering'. 'De jobs zijn er, de ondernemingsdynamiek bevestigt zich, de consumptie herleeft', besluit de liberale politica. 'Het is normaal dat we daar stapsgewijs de begrotingsvruchten van beginnen plukken.'

De jobs zijn er, de ondernemingsdynamiek bevestigt zich, de consumptie herleeft

Belangrijk om op te merken is wel dat de extra inspanning van 313 miljoen euro enkel voldoende is als de volledige buffer van 739 miljoen euro meteen wordt opgesoupeerd. 'Je legt een buffer aan om klappen op te vangen. En daar staat ook effectief belastinggeld tegenover, dus het lijkt toch logisch dat dit ook wordt aangewend', valt daarover te horen op een kabinet. Al pleiten sommigen ervoor om niet meteen alles aan te wenden.

Structureel tekort laagst sinds financiële crisis

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt dat de 313 miljoen euro 'maar mogelijk is omdat de buffer die op mijn initiatief werd ingeschreven bij de begrotingsopmaak nu meer comfort geeft'. Hij benadrukt tegelijk dat het structureel tekort dit jaar voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 'net onder de 1 procent van het bbp duikt'.

Begrotingsminister Wilmès merkt tot slot op dat het rapport slechts de start is van de begrotingsdebatten binnen de regering. 'Werkgroepen zullen het resultaat van het rapport vanaf morgen lijn per lijn analyseren', aldus nog de minister. In regeringskringen klinkt het intussen dat ook de topministers zaterdag om 15 uur een eerste keer zullen samenkomen in het kernkabinet.

Eerder deze week circuleerde in de media nog het bedrag van 500 miljoen euro, maar de topambtenaren uit het monitoringcomité komen dus lager uit. Tegelijk klonk de voorbije dagen wel de kanttekening dat de regering haar ambities bij voorbije begrotingscontroles stelselmatig heeft verlaagd.Concreet is volgens het monitoringcomité dus 313 miljoen euro nodig om het structureel saldo - zoals voorzien bij de begrotingsopmaak van 2017 - met 1,2 procent van het bbp te verbeteren tegenover 2015. Het monitoringcomité gaat daarbij uit van een hogere groei - 1,4 procent in plaats van 1,2 procent - en de verwachte creatie van 32.700 extra jobs voor 2016-2017.Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) spreekt van 'een beperkt bedrag vergeleken met het globale budget en met eerdere begrotingscontroles'. Iets wat ze wijt aan 'de positieve economische dynamiek die werd aangewakkerd door de regering'. 'De jobs zijn er, de ondernemingsdynamiek bevestigt zich, de consumptie herleeft', besluit de liberale politica. 'Het is normaal dat we daar stapsgewijs de begrotingsvruchten van beginnen plukken.'Belangrijk om op te merken is wel dat de extra inspanning van 313 miljoen euro enkel voldoende is als de volledige buffer van 739 miljoen euro meteen wordt opgesoupeerd. 'Je legt een buffer aan om klappen op te vangen. En daar staat ook effectief belastinggeld tegenover, dus het lijkt toch logisch dat dit ook wordt aangewend', valt daarover te horen op een kabinet. Al pleiten sommigen ervoor om niet meteen alles aan te wenden.Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt dat de 313 miljoen euro 'maar mogelijk is omdat de buffer die op mijn initiatief werd ingeschreven bij de begrotingsopmaak nu meer comfort geeft'. Hij benadrukt tegelijk dat het structureel tekort dit jaar voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 'net onder de 1 procent van het bbp duikt'.Begrotingsminister Wilmès merkt tot slot op dat het rapport slechts de start is van de begrotingsdebatten binnen de regering. 'Werkgroepen zullen het resultaat van het rapport vanaf morgen lijn per lijn analyseren', aldus nog de minister. In regeringskringen klinkt het intussen dat ook de topministers zaterdag om 15 uur een eerste keer zullen samenkomen in het kernkabinet.