'Het gaat om een voorbereidende technische oefening voor de begrotingsjaren 2019-2020. Het is aan de volgende regering met volle bevoegdheden om de grote knopen door te hakken', zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) vrijdag na afloop van de ministerraad.

'De situatie vraagt uitdrukkelijk om de snelle vorming van een regering met volheid van bevoegdheden. De verslechtering van de budgettaire situatie vereist hervormingen', herhaalt Wilmès. Ze herinnert eraan dat de minderheidsregering al maatregelen heeft genomen voor budgettaire behoedzaamheid in het kader van de lopende zaken.

De minister staat ter beschikking van het parlement om toelichting te geven bij de huidige toestand. Op 17 september staat een vergadering van de Kamercommissie Financiën geprogrammeerd om de werkzaamheden te regelen.

'Het gaat om een voorbereidende technische oefening voor de begrotingsjaren 2019-2020. Het is aan de volgende regering met volle bevoegdheden om de grote knopen door te hakken', zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) vrijdag na afloop van de ministerraad.'De situatie vraagt uitdrukkelijk om de snelle vorming van een regering met volheid van bevoegdheden. De verslechtering van de budgettaire situatie vereist hervormingen', herhaalt Wilmès. Ze herinnert eraan dat de minderheidsregering al maatregelen heeft genomen voor budgettaire behoedzaamheid in het kader van de lopende zaken. De minister staat ter beschikking van het parlement om toelichting te geven bij de huidige toestand. Op 17 september staat een vergadering van de Kamercommissie Financiën geprogrammeerd om de werkzaamheden te regelen.