De federale overheid is een van de belangrijkste en grootste werkgevers van het land en gaat jaarlijks op zoek naar duizenden nieuwe medewerkers. Volgens minister De Sutter waren de selectieprocedures in het verleden vaak te langzaam en omslachtig. Daarom heeft de ministerraad vandaag een KB goedgekeurd met daarin een aantal wijzigingen op korte termijn. Zo zullen organisaties die kandidaten zoeken hun vacatures minder lang moeten publiceren. Alle vacatures zullen zichtbaar blijven op de website van Selor en kandidaten kunnen vrijstellingen krijgen voor afzonderlijke tests die ze eerder succesvol aflegden. Daarnaast zullen laureaten eenvoudig hun anciënniteit vergoed krijgen in hun loonvoorstel en zullen organisaties flexibeler kunnen omspringen met wervingsreserves om talent dat al gescreend is sneller een job te kunnen aanbieden. Bovendien wordt de huidige adviescommissie van Selor - het selectiebureau van de overheid - omgevormd tot een algemene wetenschappelijke adviescommissie HR, waarbij ook experten vanuit andere wetenschappelijke domeinen aansluiten. "Deze adviescommissie zal me helpen om een nieuw evaluatiebeleid uit te werken, mee waken over het welzijns- en opleidingsbeleid binnen de overheid en ze gaan ook helpen om de mogelijkheden voor een innovatief beloningsbeleid te onderzoeken", licht De Sutter toe. De groene politica plant een reeks bredere hervormingen van de selecties binnen de federale overheid. Deze aanpassingen zijn daarin een eerste stap. (Belga)

De federale overheid is een van de belangrijkste en grootste werkgevers van het land en gaat jaarlijks op zoek naar duizenden nieuwe medewerkers. Volgens minister De Sutter waren de selectieprocedures in het verleden vaak te langzaam en omslachtig. Daarom heeft de ministerraad vandaag een KB goedgekeurd met daarin een aantal wijzigingen op korte termijn. Zo zullen organisaties die kandidaten zoeken hun vacatures minder lang moeten publiceren. Alle vacatures zullen zichtbaar blijven op de website van Selor en kandidaten kunnen vrijstellingen krijgen voor afzonderlijke tests die ze eerder succesvol aflegden. Daarnaast zullen laureaten eenvoudig hun anciënniteit vergoed krijgen in hun loonvoorstel en zullen organisaties flexibeler kunnen omspringen met wervingsreserves om talent dat al gescreend is sneller een job te kunnen aanbieden. Bovendien wordt de huidige adviescommissie van Selor - het selectiebureau van de overheid - omgevormd tot een algemene wetenschappelijke adviescommissie HR, waarbij ook experten vanuit andere wetenschappelijke domeinen aansluiten. "Deze adviescommissie zal me helpen om een nieuw evaluatiebeleid uit te werken, mee waken over het welzijns- en opleidingsbeleid binnen de overheid en ze gaan ook helpen om de mogelijkheden voor een innovatief beloningsbeleid te onderzoeken", licht De Sutter toe. De groene politica plant een reeks bredere hervormingen van de selecties binnen de federale overheid. Deze aanpassingen zijn daarin een eerste stap. (Belga)