Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte benadrukte na afloop van de ministerraad dat de praktijk in Nederland al heel wat schade heeft berokkend, bijvoorbeeld onder jongeren. Het contract voor de kredieten van 50 tot 200 euro geldt voor vijftien tot dertig dagen. De rente bedraagt nul procent, maar er is wel een pak kosten aan verbonden. Die lopen op tot 49,9 euro voor 200 euro die 30 dagen wordt ontleend. Dat bedrag is niet toevallig. Als gevolg van een Europese richtlijn vallen kredietverleners immers onder de wet op het consumentenkrediet, tenzij het gaat om leningen zonder interest die binnen twee maanden moeten worden terugbetaald en de kosten die ze aanrekenen "onbetekenend" zijn. De Belgische wet legt dat bedrag vast op 50 euro per jaar. De wettekst moet de minikredieten commercieel onaantrekkelijk maken. Voortaan zal voor een kredietcontract van een maand niet meer dan 4,17 euro mogen worden aangerekend (50 euro gedeeld door 12). Wanneer de kredietverlener meer dan 4,17 euro per maand aanrekent, dan is de wet consumentenkrediet van toepassing, waardoor hij een strenge erkenningsprocedure moet doorlopen en zich moet houden aan een strenge informatie- en raadgevingsplicht, en waardoor het jaarlijks toegelaten kostenpercentage wettelijk is beperkt. (LOD)

Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte benadrukte na afloop van de ministerraad dat de praktijk in Nederland al heel wat schade heeft berokkend, bijvoorbeeld onder jongeren. Het contract voor de kredieten van 50 tot 200 euro geldt voor vijftien tot dertig dagen. De rente bedraagt nul procent, maar er is wel een pak kosten aan verbonden. Die lopen op tot 49,9 euro voor 200 euro die 30 dagen wordt ontleend. Dat bedrag is niet toevallig. Als gevolg van een Europese richtlijn vallen kredietverleners immers onder de wet op het consumentenkrediet, tenzij het gaat om leningen zonder interest die binnen twee maanden moeten worden terugbetaald en de kosten die ze aanrekenen "onbetekenend" zijn. De Belgische wet legt dat bedrag vast op 50 euro per jaar. De wettekst moet de minikredieten commercieel onaantrekkelijk maken. Voortaan zal voor een kredietcontract van een maand niet meer dan 4,17 euro mogen worden aangerekend (50 euro gedeeld door 12). Wanneer de kredietverlener meer dan 4,17 euro per maand aanrekent, dan is de wet consumentenkrediet van toepassing, waardoor hij een strenge erkenningsprocedure moet doorlopen en zich moet houden aan een strenge informatie- en raadgevingsplicht, en waardoor het jaarlijks toegelaten kostenpercentage wettelijk is beperkt. (LOD)