De federale regering voert die hervorming vandaag door, schrijft de krant De Tijd, en wil hiermee het verblijfsrecht voor vluchtelingen in lijn brengen met de rest van de Europese Unie.

Verlengen of inkorten

De termijn van vijf jaar verblijfsrecht kan door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS) wel verlengd worden.

Maar als de situatie in het thuisland van de vluchteling weer normaal is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken ook binnen die vijf jaar al het verblijfsrecht intrekken. De vluchteling moet dan terug naar zijn land, al is er een uitzondering voor wie 'verankerd' is in onze maatschappij.

Gezinshereniging

Als familie van de vluchteling via gezinshereniging naar België komt, krijgt ze zijn statuut. Gezinsleden die bijvoorbeeld na twee jaar aankomen, krijgen drie jaar verblijfsrecht.

Daarnaast wordt de beslissingstermijn over gezinshereniging opgetrokken van zes tot negen maanden. (Belga/KVDA)

De federale regering voert die hervorming vandaag door, schrijft de krant De Tijd, en wil hiermee het verblijfsrecht voor vluchtelingen in lijn brengen met de rest van de Europese Unie. De termijn van vijf jaar verblijfsrecht kan door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS) wel verlengd worden. Maar als de situatie in het thuisland van de vluchteling weer normaal is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken ook binnen die vijf jaar al het verblijfsrecht intrekken. De vluchteling moet dan terug naar zijn land, al is er een uitzondering voor wie 'verankerd' is in onze maatschappij. Als familie van de vluchteling via gezinshereniging naar België komt, krijgt ze zijn statuut. Gezinsleden die bijvoorbeeld na twee jaar aankomen, krijgen drie jaar verblijfsrecht. Daarnaast wordt de beslissingstermijn over gezinshereniging opgetrokken van zes tot negen maanden. (Belga/KVDA)