Als alles goed gaat, kan de horecasector vanaf 8 juni terug opstarten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. De Nationale Veiligheidsraad beslist volgende week of en onder welke voorwaarden die heropstart kan plaatsvinden. Maar de horeca is uiteraard zwaar getroffen door de crisis, net als de evenementensector. Voor beide sectoren heeft de regering nu een pakket steunmaatregelen voorbereid, vaak op basis van wat de sectoren zelf hadden voorgesteld. Zo komt er een tijdelijke BTW-verlaging op maaltijden, van 12 naar 6 procent. De BTW op niet-alcoholhoudende dranken gaat van 21 naar 6 procent. Het is de bedoeling dat deze maatregel tot eind dit jaar loopt. Ook tot eind dit jaar zou er een verhoogde aftrek van restaurantkosten komen. Nu is die aftrek 69 procent. Dat zou dus 100 procent worden. Om de eventsector te steunen, stelt de regering voor om kosten van events tijdelijk voor 100 procent aftrekbaar te maken. Nu is dat maar voor 50 procent, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De regering stelt ook voor een horecacheque in te voeren, die werkgevers kunnen kopen voor hun werknemers. Zo'n cheque van maximaal 250 euro zou fiscaal aftrekbaar zijn en enkel in de Belgische horeca kunnen worden uitgegeven. Horeca-uitbaters die na de heropstart te maken zouden hebben met een serieuze terugval in hun omzet, zouden ook nog aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht. (Belga)

Als alles goed gaat, kan de horecasector vanaf 8 juni terug opstarten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. De Nationale Veiligheidsraad beslist volgende week of en onder welke voorwaarden die heropstart kan plaatsvinden. Maar de horeca is uiteraard zwaar getroffen door de crisis, net als de evenementensector. Voor beide sectoren heeft de regering nu een pakket steunmaatregelen voorbereid, vaak op basis van wat de sectoren zelf hadden voorgesteld. Zo komt er een tijdelijke BTW-verlaging op maaltijden, van 12 naar 6 procent. De BTW op niet-alcoholhoudende dranken gaat van 21 naar 6 procent. Het is de bedoeling dat deze maatregel tot eind dit jaar loopt. Ook tot eind dit jaar zou er een verhoogde aftrek van restaurantkosten komen. Nu is die aftrek 69 procent. Dat zou dus 100 procent worden. Om de eventsector te steunen, stelt de regering voor om kosten van events tijdelijk voor 100 procent aftrekbaar te maken. Nu is dat maar voor 50 procent, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De regering stelt ook voor een horecacheque in te voeren, die werkgevers kunnen kopen voor hun werknemers. Zo'n cheque van maximaal 250 euro zou fiscaal aftrekbaar zijn en enkel in de Belgische horeca kunnen worden uitgegeven. Horeca-uitbaters die na de heropstart te maken zouden hebben met een serieuze terugval in hun omzet, zouden ook nog aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht. (Belga)