Door de meldingsplicht kan de directie op tijd alternatieve dienstregelingen en uurroosters uitwerken. Er komen ook strenge sancties voor wie verzaakt aan de verplichte registratie. Wie zich niet registreert of zegt te zullen werken en toch staakt, krijgt een blaam in zijn personeelsdossier. Het voorstel van Bellot is slechts een lightversie van een echte minimumdienst. Hij legt geen verplichting op om een gegarandeerd aantal treinen te laten rijden en daarvoor het personeel op te vorderen. Hij schetst alleen het kader dat de weg naar een minimumdienst moet plaveien. Bellot vraagt de spoordirecties ook op te lijsten hoeveel operationeel personeel ze precies nodig hebben om de treinen op stakingsdagen te laten rijden. Op basis van die cijfers moeten ze scenario's met concrete dienstregelingen uitwerken. Daarbij zullen minimaal treinen rijden op de grote assen in de ochtend- en de avondspits. Maximaal is er ook een beperkt aanbod treinen in de daluren. (Belga)

Door de meldingsplicht kan de directie op tijd alternatieve dienstregelingen en uurroosters uitwerken. Er komen ook strenge sancties voor wie verzaakt aan de verplichte registratie. Wie zich niet registreert of zegt te zullen werken en toch staakt, krijgt een blaam in zijn personeelsdossier. Het voorstel van Bellot is slechts een lightversie van een echte minimumdienst. Hij legt geen verplichting op om een gegarandeerd aantal treinen te laten rijden en daarvoor het personeel op te vorderen. Hij schetst alleen het kader dat de weg naar een minimumdienst moet plaveien. Bellot vraagt de spoordirecties ook op te lijsten hoeveel operationeel personeel ze precies nodig hebben om de treinen op stakingsdagen te laten rijden. Op basis van die cijfers moeten ze scenario's met concrete dienstregelingen uitwerken. Daarbij zullen minimaal treinen rijden op de grote assen in de ochtend- en de avondspits. Maximaal is er ook een beperkt aanbod treinen in de daluren. (Belga)