De regering wil ook voorstellen om een éénmalige premie van 250 euro toe te kennen aan leefloners, aan personen met een beperking en mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Dit "derde luik" zal morgen ter discussie worden voorgelegd aan de zogenoemde "superkern", de vergadering van het kernkabinet met de voorzitters (of vertegenwoordigers) van de tien partijen die de volmachten hebben goedgekeurd. "Zij zullen ook hun voorstellen kunnen indienen. De ambitie is om te komen tot een globale aanpak die ook rekening houdt met voorstellen uit de Kamer en daar de breedst mogelijke steun zal vinden in het parlement", klinkt het in een mededeling van premier Sophie Wilmès. (Belga)

De regering wil ook voorstellen om een éénmalige premie van 250 euro toe te kennen aan leefloners, aan personen met een beperking en mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Dit "derde luik" zal morgen ter discussie worden voorgelegd aan de zogenoemde "superkern", de vergadering van het kernkabinet met de voorzitters (of vertegenwoordigers) van de tien partijen die de volmachten hebben goedgekeurd. "Zij zullen ook hun voorstellen kunnen indienen. De ambitie is om te komen tot een globale aanpak die ook rekening houdt met voorstellen uit de Kamer en daar de breedst mogelijke steun zal vinden in het parlement", klinkt het in een mededeling van premier Sophie Wilmès. (Belga)