De wet wordt vanaf 1 januari 2014 van kracht, zo melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir. Het is voor het eerst dat de koninklijke familie een gedragscode opgelegd krijgt.

Regels

Het wetsvoorstel over de dotaties en de transparantie van de financiering van de monarchie werd in het parlement ingediend door de meerderheidspartijen PS, CD&V, MR, SP.A, Open VLD en CDH samen met Groen en Ecolo. 'Het ontvangen van een dotatie gaat gepaard met verantwoordelijkheden', staat er. 'Naast de regels inzake transparantie en controle, voorziet deze wet in een reeks gedragsregels.'

Zo moeten alle reizen buiten de Europese Economische Ruimte, zowel privé als in openbaar verband, worden gemeld aan de minister van Buitenlandse Zaken, om rekening te houden 'met de eventuele politieke implicaties'. Ook alle reizen die een 'politieke betekenis' kunnen hebben, moeten aangemeld worden. Het is dan aan de minister om advies te geven. Verder vraagt de wet dat de leden van de koninklijke familie 'door hun woorden, hun houdingen of hun gedragingen' de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar brengen. Ze moeten zich bovendien gereserveerd opstellen bij het openbaar uiten van hun mening.

Dotatie

De regels gelden dus voor koning Albert, koningin Paola, koningin Fabiola, prinses Astrid en prins Laurent. Als de gedragsregels niet worden nageleefd, luidt het nog, kan de dotatie worden ingehouden of zelfs afgeschaft. (Belga/KVDA)

De wet wordt vanaf 1 januari 2014 van kracht, zo melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir. Het is voor het eerst dat de koninklijke familie een gedragscode opgelegd krijgt. Regels Het wetsvoorstel over de dotaties en de transparantie van de financiering van de monarchie werd in het parlement ingediend door de meerderheidspartijen PS, CD&V, MR, SP.A, Open VLD en CDH samen met Groen en Ecolo. 'Het ontvangen van een dotatie gaat gepaard met verantwoordelijkheden', staat er. 'Naast de regels inzake transparantie en controle, voorziet deze wet in een reeks gedragsregels.' Zo moeten alle reizen buiten de Europese Economische Ruimte, zowel privé als in openbaar verband, worden gemeld aan de minister van Buitenlandse Zaken, om rekening te houden 'met de eventuele politieke implicaties'. Ook alle reizen die een 'politieke betekenis' kunnen hebben, moeten aangemeld worden. Het is dan aan de minister om advies te geven. Verder vraagt de wet dat de leden van de koninklijke familie 'door hun woorden, hun houdingen of hun gedragingen' de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar brengen. Ze moeten zich bovendien gereserveerd opstellen bij het openbaar uiten van hun mening. Dotatie De regels gelden dus voor koning Albert, koningin Paola, koningin Fabiola, prinses Astrid en prins Laurent. Als de gedragsregels niet worden nageleefd, luidt het nog, kan de dotatie worden ingehouden of zelfs afgeschaft. (Belga/KVDA)