Vorige maand al keurde de Kamer een subsidie van 167 miljoen euro goed voor het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de horeca, als onderdeel van het steunpakket aan zwaar getroffen sectoren. Met dat 'voorschot' was er de garantie dat de eindejaarspremies uitbetaald konden worden aan de 140.000 werknemers uit de sector. Horeca Vlaanderen meldt nu dat ook een regeling overeengekomen zodat de werkgevers voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, of corona, de premies niet moeten betalen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds. Normaal moeten ze dat doen tegen midden januari. Met de nieuwe regeling betalen de horecaondernemers een premie voor zeven maanden, het Waarborgfonds staat in voor de overige vijf. Horeca Vlaanderen schat dat het akkoord neerkomt op 80 à 100 miljoen euro voor de sector in België. De sectororganisatie spreekt van een "win-win" en een "bewijs dat blijvend overleg opnieuw resultaat oplevert". "Samen met de eerdere kwijtschelding van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 is dit een nieuwe belangrijke ondersteuning net voor kerst. We blijven in dialoog over relance en steunmaatregelen voor 2021", zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, in een persbericht. (Belga)

Vorige maand al keurde de Kamer een subsidie van 167 miljoen euro goed voor het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de horeca, als onderdeel van het steunpakket aan zwaar getroffen sectoren. Met dat 'voorschot' was er de garantie dat de eindejaarspremies uitbetaald konden worden aan de 140.000 werknemers uit de sector. Horeca Vlaanderen meldt nu dat ook een regeling overeengekomen zodat de werkgevers voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, of corona, de premies niet moeten betalen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds. Normaal moeten ze dat doen tegen midden januari. Met de nieuwe regeling betalen de horecaondernemers een premie voor zeven maanden, het Waarborgfonds staat in voor de overige vijf. Horeca Vlaanderen schat dat het akkoord neerkomt op 80 à 100 miljoen euro voor de sector in België. De sectororganisatie spreekt van een "win-win" en een "bewijs dat blijvend overleg opnieuw resultaat oplevert". "Samen met de eerdere kwijtschelding van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 is dit een nieuwe belangrijke ondersteuning net voor kerst. We blijven in dialoog over relance en steunmaatregelen voor 2021", zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, in een persbericht. (Belga)