Sinds de oprichting van de school in de jaren 60 heeft de Belgische regering bijgedragen aan de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de ISS op een forfaitaire basis van 3 procent.

In 2014 heeft SHAPE echter een ontwerptekst van MOU gelanceerd, onder meer over de financiering van de gemeenschappelijke kosten, waarin op vraag van alle andere landen de voor België gunstige clausule niet meer is opgenomen. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat elk land dat in de ISS een nationale afdeling heeft, nu zelf zijn nieuwe gebouwen financiert en dat de grootste landen (Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland) hun eigen kleuterklassen organiseren, aldus de regering in een persbericht.

Met de nieuwe overeenkomt dragen nu alle landen evenredig bij volgens het aantal kinderen van hun land dat in de ISS is ingeschreven, klinkt het. Met ongeveer 490 Belgische leerlingen in de kleuterschool en het lager en secundair onderwijs in 2019 is de Belgische schoolpopulatie momenteel goed voor 21,86 procent. De uiteindelijke versie van het ontwerp-MOU vermeldt echter dat België de forfaitaire clausule van 3 procent zal behouden tot op het moment dat de nieuwe gebouwen van de Belgische afdeling klaar zijn, gepland voor 2024-2025.

Sinds de oprichting van de school in de jaren 60 heeft de Belgische regering bijgedragen aan de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de ISS op een forfaitaire basis van 3 procent. In 2014 heeft SHAPE echter een ontwerptekst van MOU gelanceerd, onder meer over de financiering van de gemeenschappelijke kosten, waarin op vraag van alle andere landen de voor België gunstige clausule niet meer is opgenomen. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat elk land dat in de ISS een nationale afdeling heeft, nu zelf zijn nieuwe gebouwen financiert en dat de grootste landen (Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland) hun eigen kleuterklassen organiseren, aldus de regering in een persbericht. Met de nieuwe overeenkomt dragen nu alle landen evenredig bij volgens het aantal kinderen van hun land dat in de ISS is ingeschreven, klinkt het. Met ongeveer 490 Belgische leerlingen in de kleuterschool en het lager en secundair onderwijs in 2019 is de Belgische schoolpopulatie momenteel goed voor 21,86 procent. De uiteindelijke versie van het ontwerp-MOU vermeldt echter dat België de forfaitaire clausule van 3 procent zal behouden tot op het moment dat de nieuwe gebouwen van de Belgische afdeling klaar zijn, gepland voor 2024-2025.