Bij de opmaak van de begroting, in september, hadden de Vlaamse ministers al beslist dat er dit jaar 172 euro in het rood mag worden gegaan. Dat bedrag wordt gehandhaafd, besloot de regering vrijdagavond. "We blijven investeren in infrastructuur voor de mensen, in bakstenen", verdedigt Begrotingsminister Annemie Turtelboom het tekort. "We zouden makkelijk naar een nominaal evenwicht kunnen gaan door niet te investeren in de economie, maar dat zou een onverstandige keuze zijn. Wij zijn als regering de belangrijkste trekker om de economische groei te stimuleren." Zo wordt de verlaging van de btw op scholenbouw aangewend om nieuwe scholen te plannen. Het gaat om 160 miljoen euro, waarmee zeventien extra projecten kunnen worden gerealiseerd. Voor bijkomende capaciteit in Antwerpen wordt jaarlijks 10 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2018. De sociale huisvestingsmaatschappijen mogen de komende jaren 3.800 woningen per jaar bijbouwen. Goed voor 200 miljoen euro, waarvan de rentelast, zo'n 5 miljoen euro, door de Vlaamse regering wordt gedragen. Extra inkomsten of besparingen werden niet gezocht. De kosten voor de asielcrisis (120 miljoen) worden wel uit de begroting gehouden. Ook de bijkomende horizontale transfer (136 miljoen) valt naast de oefening. In de zesde staatshervorming werd voorzien dat Vlaanderen en Brussel nog twintig jaar kunnen rekenen op transfers uit Vlaanderen. Daarvoor was dit jaar 228 miljoen in de begroting ingeschreven, maar Vlaanderen moest nog 136 miljoen bijpassen voor 2015. Dat bedrag wordt buiten de begroting gehouden omdat het om een eenmalige uitgave gaat. (Belga)

Bij de opmaak van de begroting, in september, hadden de Vlaamse ministers al beslist dat er dit jaar 172 euro in het rood mag worden gegaan. Dat bedrag wordt gehandhaafd, besloot de regering vrijdagavond. "We blijven investeren in infrastructuur voor de mensen, in bakstenen", verdedigt Begrotingsminister Annemie Turtelboom het tekort. "We zouden makkelijk naar een nominaal evenwicht kunnen gaan door niet te investeren in de economie, maar dat zou een onverstandige keuze zijn. Wij zijn als regering de belangrijkste trekker om de economische groei te stimuleren." Zo wordt de verlaging van de btw op scholenbouw aangewend om nieuwe scholen te plannen. Het gaat om 160 miljoen euro, waarmee zeventien extra projecten kunnen worden gerealiseerd. Voor bijkomende capaciteit in Antwerpen wordt jaarlijks 10 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2018. De sociale huisvestingsmaatschappijen mogen de komende jaren 3.800 woningen per jaar bijbouwen. Goed voor 200 miljoen euro, waarvan de rentelast, zo'n 5 miljoen euro, door de Vlaamse regering wordt gedragen. Extra inkomsten of besparingen werden niet gezocht. De kosten voor de asielcrisis (120 miljoen) worden wel uit de begroting gehouden. Ook de bijkomende horizontale transfer (136 miljoen) valt naast de oefening. In de zesde staatshervorming werd voorzien dat Vlaanderen en Brussel nog twintig jaar kunnen rekenen op transfers uit Vlaanderen. Daarvoor was dit jaar 228 miljoen in de begroting ingeschreven, maar Vlaanderen moest nog 136 miljoen bijpassen voor 2015. Dat bedrag wordt buiten de begroting gehouden omdat het om een eenmalige uitgave gaat. (Belga)