De gemeenteraadsverkiezingen zullen de politieke herfst domineren. Maar ook regeringen en parlementen hernemen stilaan hun klassieke weekagenda. Officieel start de Kamer het nieuwe werkjaar de tweede week van oktober. Volgende week starten wel de eerste commissievergaderingen. Zo wordt staatssecretaris Francken wellicht woensdag gehoord over de zaak-Rustemi. De federale politie voegde deze Albanees recent toe aan de lijst met meest gezochte voortvluchtige criminelen. Nochtans had de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de man vorig jaar gewoon uit het land gezet. Behalve de lokale verkiezingen, zal ook de uitvoering van het akkoord dat de regering-Michel net voor de vakantie bereikte het politieke najaar domineren. De centrum-rechtse bewindsploeg raakte het eens over de begroting en over de jobsdeal, een pakket maatregelen die de mismatch tussen vraag een aanbod op de arbeidsmarkt moet aanpakken. Die maatregelen zouden tegen het einde van het jaar in wetten en besluiten moeten zijn gegoten. Ander groot dossier: de vervanging van de gevechtsvliegtuigen. Binnen de 'aanbestedingsprocedure' voor de opvolger voor de F-16 heeft de regering de keuze tussen de Amerikaanse F-35 en de Europese Eurofighter. Buiten die procedure heeft ook Frankrijk een voorstel gedaan rond de Rafale. Het is niet duidelijk wanneer de beslissing valt. Ook de pensioenen, en meer bepaald de discussie over de zware beroepen, komt terug, al is het vooral de vraag of het water tussen vakbonden en werkgevers over dit thema nog altijd even diep is. Premier Michel wil ook verder werk maken van het pact dat investeringen in ons land een boost moet geven. In september moet het strategische comité dat dit investeringspact coördineert zijn rapport voorstellen. (Belga)

De gemeenteraadsverkiezingen zullen de politieke herfst domineren. Maar ook regeringen en parlementen hernemen stilaan hun klassieke weekagenda. Officieel start de Kamer het nieuwe werkjaar de tweede week van oktober. Volgende week starten wel de eerste commissievergaderingen. Zo wordt staatssecretaris Francken wellicht woensdag gehoord over de zaak-Rustemi. De federale politie voegde deze Albanees recent toe aan de lijst met meest gezochte voortvluchtige criminelen. Nochtans had de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de man vorig jaar gewoon uit het land gezet. Behalve de lokale verkiezingen, zal ook de uitvoering van het akkoord dat de regering-Michel net voor de vakantie bereikte het politieke najaar domineren. De centrum-rechtse bewindsploeg raakte het eens over de begroting en over de jobsdeal, een pakket maatregelen die de mismatch tussen vraag een aanbod op de arbeidsmarkt moet aanpakken. Die maatregelen zouden tegen het einde van het jaar in wetten en besluiten moeten zijn gegoten. Ander groot dossier: de vervanging van de gevechtsvliegtuigen. Binnen de 'aanbestedingsprocedure' voor de opvolger voor de F-16 heeft de regering de keuze tussen de Amerikaanse F-35 en de Europese Eurofighter. Buiten die procedure heeft ook Frankrijk een voorstel gedaan rond de Rafale. Het is niet duidelijk wanneer de beslissing valt. Ook de pensioenen, en meer bepaald de discussie over de zware beroepen, komt terug, al is het vooral de vraag of het water tussen vakbonden en werkgevers over dit thema nog altijd even diep is. Premier Michel wil ook verder werk maken van het pact dat investeringen in ons land een boost moet geven. In september moet het strategische comité dat dit investeringspact coördineert zijn rapport voorstellen. (Belga)