Op een vraag van Nahima Lanjri (CD&V) preciseerde Francken dat het koninklijk besluit over het spreidingsplan rond deze tijd door de betrokken regeringsleden wordt ondertekend. Intussen werd op vraag van de Raad van State een nieuw KB geschreven om dat spreidingsplan te activeren. Die nieuwe tekst werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Door die vertraging zal het spreidingsplan binnen enkele weken volledig klaar zijn. Het initiële akkoord over het spreidingsplan binnen de ministerraad dateert van februari en intussen is de situatie enigszins veranderd. De instroom van asielzoekers is fors gedaald. Deze maand wordt wellicht een nieuwe daling met tien procent genoteerd ten opzichte van maart. Daarom zal de activering van het spreidingsplan voorwerp van bespreking binnen de regering zijn. Lanjri pleitte er nog voor de grootschalige opvangcentra wat te ontlasten en gebruik te maken van de vrije plaatsen die de OCMW's in het leven hebben geroepen. De staatssecretaris antwoordde dat het regeerakkoord er de voorkeur aan geeft om de opvang collectief te organiseren. (Belga)

Op een vraag van Nahima Lanjri (CD&V) preciseerde Francken dat het koninklijk besluit over het spreidingsplan rond deze tijd door de betrokken regeringsleden wordt ondertekend. Intussen werd op vraag van de Raad van State een nieuw KB geschreven om dat spreidingsplan te activeren. Die nieuwe tekst werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Door die vertraging zal het spreidingsplan binnen enkele weken volledig klaar zijn. Het initiële akkoord over het spreidingsplan binnen de ministerraad dateert van februari en intussen is de situatie enigszins veranderd. De instroom van asielzoekers is fors gedaald. Deze maand wordt wellicht een nieuwe daling met tien procent genoteerd ten opzichte van maart. Daarom zal de activering van het spreidingsplan voorwerp van bespreking binnen de regering zijn. Lanjri pleitte er nog voor de grootschalige opvangcentra wat te ontlasten en gebruik te maken van de vrije plaatsen die de OCMW's in het leven hebben geroepen. De staatssecretaris antwoordde dat het regeerakkoord er de voorkeur aan geeft om de opvang collectief te organiseren. (Belga)