De Vlaamse regering besliste in 2013 om de kinderopvang grondig te hervormen. Daarbij zouden de verschillen in voorwaarden en financiering stapsgewijs weggewerkt worden. Daarbij moest ook de subsidiekloof tussen de opvangvoorzieningen verdwijnen. Via een budgettair groeipad moest het verschil in subsidies tegen 1 april 2020 volledig weggewerkt zijn. Maar de Vlaamse regering slaagt er niet in om de resterende subsidiekloof tegen april weg te werken. Er is "onvoldoende budgettaire ruimte", luidt het. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft nu het subsidiebesluit laten aanpassen om de einddatum voor het beloofde groeipad op te schuiven. De bijsturing wordt wel nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State. (Belga)

De Vlaamse regering besliste in 2013 om de kinderopvang grondig te hervormen. Daarbij zouden de verschillen in voorwaarden en financiering stapsgewijs weggewerkt worden. Daarbij moest ook de subsidiekloof tussen de opvangvoorzieningen verdwijnen. Via een budgettair groeipad moest het verschil in subsidies tegen 1 april 2020 volledig weggewerkt zijn. Maar de Vlaamse regering slaagt er niet in om de resterende subsidiekloof tegen april weg te werken. Er is "onvoldoende budgettaire ruimte", luidt het. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft nu het subsidiebesluit laten aanpassen om de einddatum voor het beloofde groeipad op te schuiven. De bijsturing wordt wel nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State. (Belga)