Het dossier kwam vrijdag aan bod tijdens het kernkabinet. Naar verluidt vond er een "verkennend gesprek" plaats over een voorstel van minister Van Quickenborne. Woensdag zouden de federale topministers zich verder over de kwestie buigen. Delporte, van PS-signatuur, kwam als eerste uit de selectieproeven van Selor. Voormalig Pensioenminster Michel Daerden wilde hem nog benoemen, maar de val van de regering en de periode van lopende zaken gooiden roet in het eten. Minister Van Quickenborne stelde deze week het beheerscomité van de RVP voor de klassering van Selor om te keren en de Franstalige liberaal Hardy op de eerste plaats te zetten. De vertegenwoordigers van de werkgevers onthielden zich daarover, terwijl de werknemers bij hun vorig standpunt bleven. Indien de regering geen knopen doorhakt voor 14 juni, dan is het niet uitgesloten dat Delporte naar de Raad van State stapt om zijn benoeming af te dwingen. (HERWIG VERGULT)

Het dossier kwam vrijdag aan bod tijdens het kernkabinet. Naar verluidt vond er een "verkennend gesprek" plaats over een voorstel van minister Van Quickenborne. Woensdag zouden de federale topministers zich verder over de kwestie buigen. Delporte, van PS-signatuur, kwam als eerste uit de selectieproeven van Selor. Voormalig Pensioenminster Michel Daerden wilde hem nog benoemen, maar de val van de regering en de periode van lopende zaken gooiden roet in het eten. Minister Van Quickenborne stelde deze week het beheerscomité van de RVP voor de klassering van Selor om te keren en de Franstalige liberaal Hardy op de eerste plaats te zetten. De vertegenwoordigers van de werkgevers onthielden zich daarover, terwijl de werknemers bij hun vorig standpunt bleven. Indien de regering geen knopen doorhakt voor 14 juni, dan is het niet uitgesloten dat Delporte naar de Raad van State stapt om zijn benoeming af te dwingen. (HERWIG VERGULT)