De aanmoedigingspremie komt bovenop het akkoord met de sociale partners om structurele en duurzame investeringen in hogere lonen en betere werkomstandigheden te voorzien voor het voltallige zorgpersoneel. "Die aanmoedigingspremie verdienen al die mannen en vrouwen in onze ziekenhuizen voor de uitzonderlijke inspanningen die ze tijdens de tweede golf leveren", zegt Vandenbroucke. "Niet omdat ze daar om vragen, wel omdat ze dat verdienen nu ze ons land voor de tweede keer recht houden." De regering besliste ook om de consumptiecheque uit te breiden naar het voltallige federale zorgpersoneel. (Belga)

De aanmoedigingspremie komt bovenop het akkoord met de sociale partners om structurele en duurzame investeringen in hogere lonen en betere werkomstandigheden te voorzien voor het voltallige zorgpersoneel. "Die aanmoedigingspremie verdienen al die mannen en vrouwen in onze ziekenhuizen voor de uitzonderlijke inspanningen die ze tijdens de tweede golf leveren", zegt Vandenbroucke. "Niet omdat ze daar om vragen, wel omdat ze dat verdienen nu ze ons land voor de tweede keer recht houden." De regering besliste ook om de consumptiecheque uit te breiden naar het voltallige federale zorgpersoneel. (Belga)