In een advies formuleert de Raad van State een aantal ernstige bezwaren bij de ruimtelijke plannen rond Uplace. Het gaat om een advies aan de regering. Pas later, nadat de regering een definitieve beslissing heeft genomen, kunnen klagers eventueel naar de Raad van State stappen voor een arrest. Dat wordt wellicht de echte test voor het Uplace-dossier. "Dit advies past in de normale gang van zaken. De regering zal dit advies goed bekijken en er een gemotiveerd antwoord op geven. We gaan dat op een ernstige manier doen", reageerde minister-president Bourgeois deze middag in de marge van de plenaire vergadering van het parlement. Volgens Bourgeois zal daarbij wel degelijk rekening gehouden worden met de bezwaren van het rechtscollege. "Het domste wat je kan doen, is geen rekening houden met de gewaardeerde adviezen van de Raad van State", klonk het. Het is niet de eerste keer dat de Raad van State kritisch is over de aanpak van het Uplace-dossier, maar het werk van de regering bestempelen als een "knoeiboel" is volgens Bourgeois een stap te ver. "Bij elk ontwerp van decreet krijg je van de Raad van State wel opmerkingen. Het is en blijft mensenwerk. Enkel in een ideale wereld stuur je als regering een decreet naar de Raad en krijg je geen opmerkingen of commentaar terug". Maar wat als iemand later naar de Raad van State stapt en het rechtscollege nog eens een negatieve uitspraak doet. "Daar ga ik geen commentaar op geven. Daar wil ik niet op vooruitlopen. We gaan nu een gemotiveerde beslissing nemen", aldus Bourgeois. (Belga)

In een advies formuleert de Raad van State een aantal ernstige bezwaren bij de ruimtelijke plannen rond Uplace. Het gaat om een advies aan de regering. Pas later, nadat de regering een definitieve beslissing heeft genomen, kunnen klagers eventueel naar de Raad van State stappen voor een arrest. Dat wordt wellicht de echte test voor het Uplace-dossier. "Dit advies past in de normale gang van zaken. De regering zal dit advies goed bekijken en er een gemotiveerd antwoord op geven. We gaan dat op een ernstige manier doen", reageerde minister-president Bourgeois deze middag in de marge van de plenaire vergadering van het parlement. Volgens Bourgeois zal daarbij wel degelijk rekening gehouden worden met de bezwaren van het rechtscollege. "Het domste wat je kan doen, is geen rekening houden met de gewaardeerde adviezen van de Raad van State", klonk het. Het is niet de eerste keer dat de Raad van State kritisch is over de aanpak van het Uplace-dossier, maar het werk van de regering bestempelen als een "knoeiboel" is volgens Bourgeois een stap te ver. "Bij elk ontwerp van decreet krijg je van de Raad van State wel opmerkingen. Het is en blijft mensenwerk. Enkel in een ideale wereld stuur je als regering een decreet naar de Raad en krijg je geen opmerkingen of commentaar terug". Maar wat als iemand later naar de Raad van State stapt en het rechtscollege nog eens een negatieve uitspraak doet. "Daar ga ik geen commentaar op geven. Daar wil ik niet op vooruitlopen. We gaan nu een gemotiveerde beslissing nemen", aldus Bourgeois. (Belga)