De sociale partners bereikten binnen de NAR een hele reeks akkoorden over afspraken die werden gemaakt binnen het ontwerp van loonakkoord. Eerder had de regering al aangekondigd de loonnorm van maximaal 1,1 procent bovenop de index in koninklijk besluit om te zetten. "Dat KB is klaar en zal zo snel mogelijk naar de regering worden gebracht", aldus Peeters in een reactie. Dat geldt ook voor de CAO's die de sociale partners binnen de NAR sloten. De regering zal die "algemeen bindend" verklaren, aldus Peeters. Idem voor de welvaartsvastheid. De sociale partners hebben een advies uitgebracht over de besteding van de welvaartsenveloppe. Ook dat zal de regering zo snel mogelijk in een KB gieten, zegt Peeters. Er zijn tenslotte nog een aantal wetsaanpassingen nodig. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd, besluit de minister. (Belga)

De sociale partners bereikten binnen de NAR een hele reeks akkoorden over afspraken die werden gemaakt binnen het ontwerp van loonakkoord. Eerder had de regering al aangekondigd de loonnorm van maximaal 1,1 procent bovenop de index in koninklijk besluit om te zetten. "Dat KB is klaar en zal zo snel mogelijk naar de regering worden gebracht", aldus Peeters in een reactie. Dat geldt ook voor de CAO's die de sociale partners binnen de NAR sloten. De regering zal die "algemeen bindend" verklaren, aldus Peeters. Idem voor de welvaartsvastheid. De sociale partners hebben een advies uitgebracht over de besteding van de welvaartsenveloppe. Ook dat zal de regering zo snel mogelijk in een KB gieten, zegt Peeters. Er zijn tenslotte nog een aantal wetsaanpassingen nodig. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd, besluit de minister. (Belga)