Regering en milieubewegingen hebben akkoord over aanpak PFAS rond Oosterweel

De 3M-fabriek in Zwijndrecht. © belga

De Vlaamse regering, milieu-organisaties Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu en de gemeente Zwijndrecht hebben een akkoord over de aanpak van de PFAS-vervuiling rond de Oosterweelwerf. Dat bevestigt een van de betrokken organisaties. Intussen heeft de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM groen licht gegeven aan het bodemsaneringsplan van chemiebedrijf 3M voor een eerste zone rond de bedrijfssite in Zwijndrecht.

‘PFAS-coalitie’

De Vlaamse regering zit al enkele maanden met de gemeente en de organisaties rond de tafel in een poging om de juridische geschillen rond de werf te laten ophouden.

Twee van de drie leden van de zogenaamde PFAS-coalitie, die aan de basis lag van de juridische procedures, hebben de gesprekken echter verlaten. Grondrecht en Greenpeace vielen onder meer over een vertrouwelijkheidsclausule. Ook activist Thomas Goorden stapte uit de onderhandeling.

De gesprekken werden daarna voortgezet met een zogenaamde coalition of the willing. Daartoe behoren de gemeente Zwijndrecht, burgerbeweging Zwijndrecht Gezond, Natuurpunt, Lantis en Bond Beter Leefmilieu.

Het akkoord staat donderdag op de agenda van de gemeenteraad in Zwijndrecht en vrijdag op die van de ministerraad.

OVAM geeft groen licht aan bodemsaneringsplan 3M

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft intussen groen licht gegeven aan het bodemsaneringsplan van chemiebedrijf 3M voor een eerste zone rond de bedrijfssite in Zwijndrecht. In principe zal 3M nu binnenkort van start kunnen gaan met de voorgestelde sanering van met PFAS verontreinigde gronden.

Eerder dit jaar stuurde OVAM het door 3M voorgestelde plan nog terug naar af, maar de herwerkte versie is nu dus wel goedgekeurd.

Het plan is bestemd voor de als ‘1A’ aangeduide zone, in de onmiddellijke omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht. Die ligt grosso modo tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen. Voor zone ‘1B’ iets verderop en de veel ruimere zone ‘2’ krijgt 3M nog tot eind dit jaar om een dossier in te dienen.

OVAM stelt nu dat het plan van 3M voldoet aan het Bodemdecreet, maar legt het bedrijf wel nog enkele bijkomende voorwaarden op. Het gaat onder meer om een aanpak op maat bij de sanering van tuinen, een beperking van de hinder tijdens de werken, de verdere uitwerking van het stofactieplan en de nodige nazorg na de sanering. Onder meer de gemeente Zwijndrecht had om extra voorwaarden gevraagd.

De beslissing van OVAM zal nu aan alle betrokken partijen, inclusief de omwonenden zelf, worden overgemaakt. Er komt ook nog een infovergadering in Zwijndrecht. 3M moet zo snel mogelijk, en uiterlijk op 1 mei 2023, beginnen met de werken. Concreet zullen in alle onverharde zones de bovenste 70 centimeter worden afgegraven en vervangen door propere grond. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een stortplaats.

Partner Content