De Europese lidstaten moeten allemaal tegen vandaag hun begrotingsplannen in het kader van het stabiliteitsprogramma voor 2021-2024 indienen bij de Europese Commissie. In normale omstandigheden moeten de lidstaten streven naar een staatsschuld onder de 60 procent van het bruto binnenlands product en een tekort van maximaal 3 procent van het bbp. Landen die daar niet aan geraken moeten elk jaar een structurele inspanning doen van zeker 0,5 procent van het bbp. Voor België is dat zelfs 0,6 procent, omdat ons land een hoge staatsschuld torst. Door de coronapandemie is van die normale omstandigheden echter al lang geen sprake meer. De Europese Commissie liet de rigide begrotingsdiscipline voor de lidstaten dan ook tijdelijk los, via de activering van een 'general escape clause'. Mogelijk blijft dat ook volgend jaar nog zo, maar de regering wil op advies van de Hoge Raad van Financiën en de Europese Commissie wel al werk maken van begrotingsinspanningen, vooral om de staatsschuld - die eind vorig jaar al opliep tot bijna 115 procent van het bbp - onder controle te houden. "Een staatsschuld van 120 procent wordt in het algemeen gezien als de drempelwaarde. We moeten er dus alles aan doen om dat te vermijden", zei staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) vandaag na afloop van de federale ministerraad. De federale regering blijft bij het eerdere afgesproken begrotingstraject: dat betekent dat er sinds dit jaar een jaarlijkse vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp gebeurt, met vanaf volgend jaar een bijkomende variabele inspanning. In 2022 verwacht de overheid dat de niet-structurele corona-uitgaven grotendeels wegvallen, waardoor er dan een forse verbetering van het vorderingensaldo wordt verwacht ten opzichte van dit jaar. De variabele inspanning is afhankelijk van het herstel en de economische groei, maar wordt in het basisscenario vastgelegd op nog eens 0,2 procent van het bbp. De Bleeker verklaarde eerder dat de meest recente prognoses erop zouden wijzen dat er vanaf volgend jaar al 0,3 procentpunt bij kan, maar daar is in de plannen die aan de Europese Commissie worden overgemaakt nog geen rekening mee gehouden. "We doen daar geen voorafname op, omdat de Commissie geen cijfers in rekening kan nemen die nog niet beslist zijn. De federale overheid zal de variabele inspanning bij elke begrotingsopmaak vastleggen." De federale overheid en de sociale zekerheid - samen Entiteit I - nemen zo 75 procent van de inspanning op zich, de gemeenschappen en gewesten nemen het andere kwart voor hun rekening. De gezamenlijke structurele inspanning wordt voor Entititeit II vastgelegd op 0,07 procent van het bbp per jaar, tegen 2024 is dat dus 0,21 procent. "Ik denk dat iedereen weet en beseft dat de situatie ernstig is en dat de impact van corona zich laat voelen. Ook al eist Europa dat nog niet van ons, nemen we toch onze verantwoordelijkheid opnieuw op en bginnen we met structurele inspanningen om het tekort terug te dringen en de staatsschuld beheersbaar te houden", aldus De Bleeker, die tevreden is met de vlotte samenwerking met de deelstaten. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CDV) benadrukte dat er nood is aan een stimulerend beleid "om aan te sluiten met de groei", maar dat er tegelijkertijd "duurzame budgettaire inspanningen" nodig zijn. Op Europees niveau zijn er gesprekken aan de gang over hoe er moet worden omgegaan met het strikte begrotingskader, zei hij. (Belga)

De Europese lidstaten moeten allemaal tegen vandaag hun begrotingsplannen in het kader van het stabiliteitsprogramma voor 2021-2024 indienen bij de Europese Commissie. In normale omstandigheden moeten de lidstaten streven naar een staatsschuld onder de 60 procent van het bruto binnenlands product en een tekort van maximaal 3 procent van het bbp. Landen die daar niet aan geraken moeten elk jaar een structurele inspanning doen van zeker 0,5 procent van het bbp. Voor België is dat zelfs 0,6 procent, omdat ons land een hoge staatsschuld torst. Door de coronapandemie is van die normale omstandigheden echter al lang geen sprake meer. De Europese Commissie liet de rigide begrotingsdiscipline voor de lidstaten dan ook tijdelijk los, via de activering van een 'general escape clause'. Mogelijk blijft dat ook volgend jaar nog zo, maar de regering wil op advies van de Hoge Raad van Financiën en de Europese Commissie wel al werk maken van begrotingsinspanningen, vooral om de staatsschuld - die eind vorig jaar al opliep tot bijna 115 procent van het bbp - onder controle te houden. "Een staatsschuld van 120 procent wordt in het algemeen gezien als de drempelwaarde. We moeten er dus alles aan doen om dat te vermijden", zei staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) vandaag na afloop van de federale ministerraad. De federale regering blijft bij het eerdere afgesproken begrotingstraject: dat betekent dat er sinds dit jaar een jaarlijkse vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp gebeurt, met vanaf volgend jaar een bijkomende variabele inspanning. In 2022 verwacht de overheid dat de niet-structurele corona-uitgaven grotendeels wegvallen, waardoor er dan een forse verbetering van het vorderingensaldo wordt verwacht ten opzichte van dit jaar. De variabele inspanning is afhankelijk van het herstel en de economische groei, maar wordt in het basisscenario vastgelegd op nog eens 0,2 procent van het bbp. De Bleeker verklaarde eerder dat de meest recente prognoses erop zouden wijzen dat er vanaf volgend jaar al 0,3 procentpunt bij kan, maar daar is in de plannen die aan de Europese Commissie worden overgemaakt nog geen rekening mee gehouden. "We doen daar geen voorafname op, omdat de Commissie geen cijfers in rekening kan nemen die nog niet beslist zijn. De federale overheid zal de variabele inspanning bij elke begrotingsopmaak vastleggen." De federale overheid en de sociale zekerheid - samen Entiteit I - nemen zo 75 procent van de inspanning op zich, de gemeenschappen en gewesten nemen het andere kwart voor hun rekening. De gezamenlijke structurele inspanning wordt voor Entititeit II vastgelegd op 0,07 procent van het bbp per jaar, tegen 2024 is dat dus 0,21 procent. "Ik denk dat iedereen weet en beseft dat de situatie ernstig is en dat de impact van corona zich laat voelen. Ook al eist Europa dat nog niet van ons, nemen we toch onze verantwoordelijkheid opnieuw op en bginnen we met structurele inspanningen om het tekort terug te dringen en de staatsschuld beheersbaar te houden", aldus De Bleeker, die tevreden is met de vlotte samenwerking met de deelstaten. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CDV) benadrukte dat er nood is aan een stimulerend beleid "om aan te sluiten met de groei", maar dat er tegelijkertijd "duurzame budgettaire inspanningen" nodig zijn. Op Europees niveau zijn er gesprekken aan de gang over hoe er moet worden omgegaan met het strikte begrotingskader, zei hij. (Belga)