Dat maken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maandag bekend. De maatregel is onderdeel van een heel pakket maatregelen tegen transmigratie.

Het is de bedoeling dat alle personen die via België illegaal op doortocht zijn naar het VK zullen overgebracht worden naar het nieuwe centrum, dat dus geïntegreerd wordt in het huidige gesloten centrum 127 bis.

'In een eerste fase zal het gaan om groepen transmigranten die bij grotere acties worden aangetroffen. Maar het is de bedoeling dat op korte termijn alle transmigranten die - waar dan ook in het land - door lokale of federale politie worden opgepakt, hiernaartoe worden gebracht', klinkt het op het kabinet-Jambon.

In het centrum zal de federale politie dossiers administratief afhandelen. Ze kan er vingerafdrukken afnemen of opzoekingen in databanken uitvoeren. Maar de betrokken personen zullen er ook opgesloten kunnen worden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. 'Dit zal de lokale politiezones substantieel ontlasten', klinkt het.

De federale politie zet extra politievoertuigen in, het leger zorgt dagelijks zelfs voor een bus.

Pakket maatregelen

De maatregel maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat Jambon en Francken maandag voorstellen.

Zo wordt op korte termijn ook voorzien in de verdubbeling van de capaciteit in gesloten centra, specifiek voor personen die illegaal op doortocht zijn, van 70 naar 160 plaatsen. Op de middellange termijn is het de bedoeling dat Francken bijkomende capaciteit creëert via een plan waar hij nog mee naar de regering zal trekken. Vanuit die gesloten centra wordt de terugkeer georganiseerd naar het thuisland of naar het eerste land van binnenkomst in Europa.

Er komen ook intensievere politiecontroles op de reisroutes van de zogenoemde transit-illegalen. De gouverneurs krijgen de opdracht om de controles op hun grondgebied te coördineren, maar omdat de problematiek in West-Vlaanderen het meest acuut is, krijgt gouverneur Carl Decaluwé de opdracht om 'meteen' aan de slag te gaan.

Ook zal er met onmiddellijke ingang actie worden ondernomen om de haven van Zeebrugge beter te beveiligen. Dat is het eindpunt van het Belgische deel van de smokkelroute naar het Verenigd Koninkrijk en maakt België zeer kwetsbaar, is de analyse.

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken heeft de opdracht gekregen na te gaan welke maatregelen nog kunnen worden genomen. De 'multi layer approach' zoals die op Brussels Airport wordt toegepast, dient als basis. Aanstaande woensdag brengen Jambon en Francken een bezoek aan de haven, om met eigen ogen te zien hoe de beveiliging nog opgedreven kan worden.

Smokkelaars

In het oog springend is verder dat minister Jambon gesprekken zal opstarten met Brussels burgemeester Philippe Close 'om zo snel mogelijk meer actie te ondernemen in het kader van het ontmantelen van het Maximiliaanpark als migratiehub die gebruikt wordt door mensensmokkelaars'. Het kan niet langer dat smokkelbendes zo dicht bij het station Brussel-Noord slachtoffers kunnen ronselen, klinkt het.

Met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal Jambon bekijken hoe het ontmaskeren en ontmantelen van smokkelbendes verder opgedreven kan worden via gerechtelijke onderzoeken en het uitlezen van gsm-toestellen.

Intussen gaat met de Britse autoriteiten het overleg voort over een meer intense beveiliging op Belgisch grondgebied. Zo is de Britse grenspolitie nu al in ons land aanwezig, maar wordt bekeken hoe die aanwezigheid kan worden versterkt, zowel in Zeebrugge als meer landinwaarts op de snelwegparkings. Binnenkort volgt er een ontmoeting tussen Jambon en zijn Britse collega Sajid Javid.

De algemene beveiliging op de snelwegparkings wordt opgedreven. De federale politie blijft intensief controleren, de private bewaking blijft op post en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, partijgenoot van Jambon en Francken, zet 'alles op alles' om de structurele beveiliging van die parkings op te drijven.

Socialemediacampagne

Tot slot kondigen Jambon en Francken meer en intensere ontradingscampagnes aan naar potentiële slachtoffers van mensensmokkel. Het is de bedoeling om op sociale media de 'strenge' maatregelen die de Belgische regering neemt via gerichte boodschappen naar specifieke nationaliteiten te communiceren, zodat de mogelijke slachtoffers van de mensensmokkelaars niet meer de stap zetten om naar ons land te komen.

Deze week nog wordt een socialemediacampagne gelanceerd die zich richt op transmigranten en migranten zonder wettig verblijf die zich al in België bevinden en naar het Verenigd Koninkrijk willen gaan, en naar migranten zonder wettig verblijf in transitlanden of hotspots die op weg zijn naar het VK. In oktober of november zou de regering dan moeten overgaan tot een structureel proactief digitaal ontradingsbeleid.

Dat maken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maandag bekend. De maatregel is onderdeel van een heel pakket maatregelen tegen transmigratie.Het is de bedoeling dat alle personen die via België illegaal op doortocht zijn naar het VK zullen overgebracht worden naar het nieuwe centrum, dat dus geïntegreerd wordt in het huidige gesloten centrum 127 bis. 'In een eerste fase zal het gaan om groepen transmigranten die bij grotere acties worden aangetroffen. Maar het is de bedoeling dat op korte termijn alle transmigranten die - waar dan ook in het land - door lokale of federale politie worden opgepakt, hiernaartoe worden gebracht', klinkt het op het kabinet-Jambon. In het centrum zal de federale politie dossiers administratief afhandelen. Ze kan er vingerafdrukken afnemen of opzoekingen in databanken uitvoeren. Maar de betrokken personen zullen er ook opgesloten kunnen worden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. 'Dit zal de lokale politiezones substantieel ontlasten', klinkt het. De federale politie zet extra politievoertuigen in, het leger zorgt dagelijks zelfs voor een bus. De maatregel maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat Jambon en Francken maandag voorstellen. Zo wordt op korte termijn ook voorzien in de verdubbeling van de capaciteit in gesloten centra, specifiek voor personen die illegaal op doortocht zijn, van 70 naar 160 plaatsen. Op de middellange termijn is het de bedoeling dat Francken bijkomende capaciteit creëert via een plan waar hij nog mee naar de regering zal trekken. Vanuit die gesloten centra wordt de terugkeer georganiseerd naar het thuisland of naar het eerste land van binnenkomst in Europa. Er komen ook intensievere politiecontroles op de reisroutes van de zogenoemde transit-illegalen. De gouverneurs krijgen de opdracht om de controles op hun grondgebied te coördineren, maar omdat de problematiek in West-Vlaanderen het meest acuut is, krijgt gouverneur Carl Decaluwé de opdracht om 'meteen' aan de slag te gaan. Ook zal er met onmiddellijke ingang actie worden ondernomen om de haven van Zeebrugge beter te beveiligen. Dat is het eindpunt van het Belgische deel van de smokkelroute naar het Verenigd Koninkrijk en maakt België zeer kwetsbaar, is de analyse. Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken heeft de opdracht gekregen na te gaan welke maatregelen nog kunnen worden genomen. De 'multi layer approach' zoals die op Brussels Airport wordt toegepast, dient als basis. Aanstaande woensdag brengen Jambon en Francken een bezoek aan de haven, om met eigen ogen te zien hoe de beveiliging nog opgedreven kan worden.In het oog springend is verder dat minister Jambon gesprekken zal opstarten met Brussels burgemeester Philippe Close 'om zo snel mogelijk meer actie te ondernemen in het kader van het ontmantelen van het Maximiliaanpark als migratiehub die gebruikt wordt door mensensmokkelaars'. Het kan niet langer dat smokkelbendes zo dicht bij het station Brussel-Noord slachtoffers kunnen ronselen, klinkt het. Met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal Jambon bekijken hoe het ontmaskeren en ontmantelen van smokkelbendes verder opgedreven kan worden via gerechtelijke onderzoeken en het uitlezen van gsm-toestellen. Intussen gaat met de Britse autoriteiten het overleg voort over een meer intense beveiliging op Belgisch grondgebied. Zo is de Britse grenspolitie nu al in ons land aanwezig, maar wordt bekeken hoe die aanwezigheid kan worden versterkt, zowel in Zeebrugge als meer landinwaarts op de snelwegparkings. Binnenkort volgt er een ontmoeting tussen Jambon en zijn Britse collega Sajid Javid.De algemene beveiliging op de snelwegparkings wordt opgedreven. De federale politie blijft intensief controleren, de private bewaking blijft op post en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, partijgenoot van Jambon en Francken, zet 'alles op alles' om de structurele beveiliging van die parkings op te drijven. Tot slot kondigen Jambon en Francken meer en intensere ontradingscampagnes aan naar potentiële slachtoffers van mensensmokkel. Het is de bedoeling om op sociale media de 'strenge' maatregelen die de Belgische regering neemt via gerichte boodschappen naar specifieke nationaliteiten te communiceren, zodat de mogelijke slachtoffers van de mensensmokkelaars niet meer de stap zetten om naar ons land te komen. Deze week nog wordt een socialemediacampagne gelanceerd die zich richt op transmigranten en migranten zonder wettig verblijf die zich al in België bevinden en naar het Verenigd Koninkrijk willen gaan, en naar migranten zonder wettig verblijf in transitlanden of hotspots die op weg zijn naar het VK. In oktober of november zou de regering dan moeten overgaan tot een structureel proactief digitaal ontradingsbeleid.