De Vlaamse regering hakte begin dit jaar de knoop door over de modernisering van het secundair onderwijs. Minister Hilde Crevits (CD&V) snoeit in het aantal studierichtingen en ouders en leerlingen krijgen meer duidelijkheid over het einddoel van elke richting. De Vlaamse Onderwijsraad ziet echter nog "belangrijke pijnpunten en gemiste kansen" die de oorspronkelijke doelstellingen "hypothekeren". Zo wordt het watervalsysteem, waarbij leerlingen starten in een aso-richting en vervolgens naar een technische of beroepsrichting gaan, niet aangepakt. Voorts kan er te weinig geschakeld worden tussen studierichtingen, waardoor "onherroepelijke en op foute gronden gebaseerde keuzes op twaalf jaar" mogelijk blijven. De onderwijsspelers missen daarnaast maatregelen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, terwijl ook de doelstelling om het technisch onderwijs te stimuleren onvoldoende aandacht krijgt. "De beschotten tussen de verschillende onderwijsvormen blijven bestaan en de Vlaamse regering bestendigt de maatschappelijke onderwaardering van het technisch georiënteerd onderwijs", luidt het nog. De onderwijsraad vraagt "met aandrang" om een hele reeks pijnpunten nog weg te werken en vindt september 2018 een wel erg strakke deadline voor de hervormingen. In een reactie noemt minister Crevits de aandacht voor differentiatie in de eerste twee jaar terecht. "Dat is ook een zorg van de Vlaamse regering. In de eerste graad zal remediëring, verbreding en verdieping mogelijk zijn", zegt ze in de krant. Daarnaast wil ze zoveel mogelijk duiding geven bij de vragen van de Onderwijsraad. (Belga)

De Vlaamse regering hakte begin dit jaar de knoop door over de modernisering van het secundair onderwijs. Minister Hilde Crevits (CD&V) snoeit in het aantal studierichtingen en ouders en leerlingen krijgen meer duidelijkheid over het einddoel van elke richting. De Vlaamse Onderwijsraad ziet echter nog "belangrijke pijnpunten en gemiste kansen" die de oorspronkelijke doelstellingen "hypothekeren". Zo wordt het watervalsysteem, waarbij leerlingen starten in een aso-richting en vervolgens naar een technische of beroepsrichting gaan, niet aangepakt. Voorts kan er te weinig geschakeld worden tussen studierichtingen, waardoor "onherroepelijke en op foute gronden gebaseerde keuzes op twaalf jaar" mogelijk blijven. De onderwijsspelers missen daarnaast maatregelen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, terwijl ook de doelstelling om het technisch onderwijs te stimuleren onvoldoende aandacht krijgt. "De beschotten tussen de verschillende onderwijsvormen blijven bestaan en de Vlaamse regering bestendigt de maatschappelijke onderwaardering van het technisch georiënteerd onderwijs", luidt het nog. De onderwijsraad vraagt "met aandrang" om een hele reeks pijnpunten nog weg te werken en vindt september 2018 een wel erg strakke deadline voor de hervormingen. In een reactie noemt minister Crevits de aandacht voor differentiatie in de eerste twee jaar terecht. "Dat is ook een zorg van de Vlaamse regering. In de eerste graad zal remediëring, verbreding en verdieping mogelijk zijn", zegt ze in de krant. Daarnaast wil ze zoveel mogelijk duiding geven bij de vragen van de Onderwijsraad. (Belga)