Net als in de privésector blijft telewerk de norm in het federaal openbaar ambt, maar dat is niet voor elke functie mogelijk. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de evolutie van de pandemie op langere termijn. De regering wil daarom voorbereidingen treffen om een geleidelijke hervatting van de activiteiten met een verhoogde fysieke aanwezigheid op kantoor te begeleiden, wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat, voor de ongeveer 80.000 federale ambtenaren. Tien dagen geleden had minister Clarinval al groen licht gekregen om elk personeelslid uit te rusten met vijf stoffen maskers. Deze bestelling, beheerd door Defensie, werd samengevoegd met die voor de burgers. Zaterdag kreeg de minister van de regering de toestemming om een overheidsopdracht voor de aankoop van gezondheidsmateriaal uit te schrijven. Deze opdracht is bedoeld om alle federale administraties en instellingen uit te rusten, zowel de FOD's en POD's als musea, diverse agentschappen, het parlement en de politie- en hulpverleningszones. In totaal zullen niet minder dan 104 overheidsinstellingen kunnen gebruikmaken van dit omvangrijke contract. "Mijn administratie, de FOD Bosa, zal instaan voor het algemene beheer van deze opdracht. Het is dan aan elke betrokken actor om rechtstreeks bestellingen te plaatsen bij de leveranciers die aan het einde van de procedure zijn aangewezen, in functie van hun behoeften. Zo wordt hun terechte zorg voor de gezondheid van hun ambtenaren vergemakkelijkt, zo lang als nodig is", licht Clarinval toe. De inschrijvers zullen afzonderlijke toezeggingen moeten doen voor de levering van enkele tienduizenden liters desinfecterende gel in flessen of sprays, enkele duizenden verdeelapparaten voor deze gel, honderdduizenden hygiënische doekjes voor het schoonmaken van kantoren en enkele miljoenen wegwerphandschoenen. Dit geldt ook voorde levering van haarkapjes, veiligheidsbrillen, gelaatsbescherming, wegwerpbeschermingspakken, wegwerpvoorschorten en -overschoenen, digitale infraroodlichaamsthermometers, reinigingskits voor pc's, toetsenborden en muizen, en vuilniszakken voor niet-risicohoudend afval. (Belga)

Net als in de privésector blijft telewerk de norm in het federaal openbaar ambt, maar dat is niet voor elke functie mogelijk. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de evolutie van de pandemie op langere termijn. De regering wil daarom voorbereidingen treffen om een geleidelijke hervatting van de activiteiten met een verhoogde fysieke aanwezigheid op kantoor te begeleiden, wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat, voor de ongeveer 80.000 federale ambtenaren. Tien dagen geleden had minister Clarinval al groen licht gekregen om elk personeelslid uit te rusten met vijf stoffen maskers. Deze bestelling, beheerd door Defensie, werd samengevoegd met die voor de burgers. Zaterdag kreeg de minister van de regering de toestemming om een overheidsopdracht voor de aankoop van gezondheidsmateriaal uit te schrijven. Deze opdracht is bedoeld om alle federale administraties en instellingen uit te rusten, zowel de FOD's en POD's als musea, diverse agentschappen, het parlement en de politie- en hulpverleningszones. In totaal zullen niet minder dan 104 overheidsinstellingen kunnen gebruikmaken van dit omvangrijke contract. "Mijn administratie, de FOD Bosa, zal instaan voor het algemene beheer van deze opdracht. Het is dan aan elke betrokken actor om rechtstreeks bestellingen te plaatsen bij de leveranciers die aan het einde van de procedure zijn aangewezen, in functie van hun behoeften. Zo wordt hun terechte zorg voor de gezondheid van hun ambtenaren vergemakkelijkt, zo lang als nodig is", licht Clarinval toe. De inschrijvers zullen afzonderlijke toezeggingen moeten doen voor de levering van enkele tienduizenden liters desinfecterende gel in flessen of sprays, enkele duizenden verdeelapparaten voor deze gel, honderdduizenden hygiënische doekjes voor het schoonmaken van kantoren en enkele miljoenen wegwerphandschoenen. Dit geldt ook voorde levering van haarkapjes, veiligheidsbrillen, gelaatsbescherming, wegwerpbeschermingspakken, wegwerpvoorschorten en -overschoenen, digitale infraroodlichaamsthermometers, reinigingskits voor pc's, toetsenborden en muizen, en vuilniszakken voor niet-risicohoudend afval. (Belga)