Premier Wilmès vergaderde zaterdag samen met de top van haar regering, de bevoegde ministers en de partijen die de regering met volmachten steunen (socialisten, groenen, N-VA, CDH en Défi) over bijkomende socio-economische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Op de agenda van die zogenaamde superkern stond onder meer de Belgische garantieregeling van 50 miljard euro waardoor bedrijven garanties moeten krijgen voor nieuwe kredieten. Maar daarnaast passeerde nog een uitgebreid pakket maatregelen de revue. Zo komt er een tijdelijk moratorium op faillissementen. Er komt ook tot eind juni een vrijstelling van de belasting op vrijwillige overuren (220 uur) in de kritische sectoren.

Verder krijgen asielzoekers toegang tot de arbeidsmarkt (op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen) en worden korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in kritische sectoren tijdelijk toegelaten.

Tijdelijke werklozen zullen zonder inkomensverlies kunnen ingezet worden in de tuin- en bosbouw. Een werknemer krijgt dan het normale loon voor die job plus 75 procent van zijn tijdelijke werkloosheidsuitkering. Voor studenten komt er een versoepeling van hun urenquotum (van 475 uur per jaar) zodat ze kunnen ingezet worden in kritische sectoren zoals de detailhandel of voedingssector.

Opvallend is dat de regering ook de mogelijke opvordering van gezondheidspersoneel bekijkt. Het gaat dan om de eventuele opvordering van gezondheidsmedewerkers die nog niet zijn ingezet in de crisis. 'Dat om het bestaande contingent gezondheidswerkers die kunnen helpen bij het beheer van de crisis, met name in woonzorgcentra, in stand te houden of zelfs te vergroten. Of er personeel wordt opgevorderd, is afhankelijk van de urgentie van de situatie', meldt premier Wilmès.

Er is ook afgesproken dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de topman van het RIZIV tijdelijk meer hefbomen zullen krijgen om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van alternatieven voor fysieke consultaties.

Volgens premier Wilmès zullen alle maatregelen nog dit weekend door de ministerraad worden aangenomen voordat ze naar de Raad van State worden gestuurd.

Premier Wilmès vergaderde zaterdag samen met de top van haar regering, de bevoegde ministers en de partijen die de regering met volmachten steunen (socialisten, groenen, N-VA, CDH en Défi) over bijkomende socio-economische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op de agenda van die zogenaamde superkern stond onder meer de Belgische garantieregeling van 50 miljard euro waardoor bedrijven garanties moeten krijgen voor nieuwe kredieten. Maar daarnaast passeerde nog een uitgebreid pakket maatregelen de revue. Zo komt er een tijdelijk moratorium op faillissementen. Er komt ook tot eind juni een vrijstelling van de belasting op vrijwillige overuren (220 uur) in de kritische sectoren. Verder krijgen asielzoekers toegang tot de arbeidsmarkt (op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen) en worden korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in kritische sectoren tijdelijk toegelaten. Tijdelijke werklozen zullen zonder inkomensverlies kunnen ingezet worden in de tuin- en bosbouw. Een werknemer krijgt dan het normale loon voor die job plus 75 procent van zijn tijdelijke werkloosheidsuitkering. Voor studenten komt er een versoepeling van hun urenquotum (van 475 uur per jaar) zodat ze kunnen ingezet worden in kritische sectoren zoals de detailhandel of voedingssector. Opvallend is dat de regering ook de mogelijke opvordering van gezondheidspersoneel bekijkt. Het gaat dan om de eventuele opvordering van gezondheidsmedewerkers die nog niet zijn ingezet in de crisis. 'Dat om het bestaande contingent gezondheidswerkers die kunnen helpen bij het beheer van de crisis, met name in woonzorgcentra, in stand te houden of zelfs te vergroten. Of er personeel wordt opgevorderd, is afhankelijk van de urgentie van de situatie', meldt premier Wilmès. Er is ook afgesproken dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de topman van het RIZIV tijdelijk meer hefbomen zullen krijgen om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van alternatieven voor fysieke consultaties. Volgens premier Wilmès zullen alle maatregelen nog dit weekend door de ministerraad worden aangenomen voordat ze naar de Raad van State worden gestuurd.