De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het zogenaamde spreidingsplan. "We zijn er geraakt", stelde staatssecretaris Francken na afloop. De regering mikt daarin op de spreiding van 5.000 vluchtelingen, waarbij in schijven tewerk zal worden gegaan. Premier Charles Michel benadrukte dat de situatie permanent zal worden opgevolgd. De criteria die de regering hanteert voor de verdeling van de asielzoekers, is dezelfde gebleven als diegene die twee maanden geleden werd bekendgemaakt. Gemeenten die het dubbele realiseren van het gemiddeld aantal opvangplaatsen, worden vrijgesteld. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State, waarna de regering zich er nog een tweede keer over moet buigen. De staatssecretaris verwacht dat de publicatie rond 1 mei zal gebeuren. Tegen dan krijgen de gemeenten een nieuwe brief met het definitieve cijfer van het aantal vluchtelingen dat ze moeten opvangen, maar dat zal wellicht niet sterk afwijken van het aantal dat op 17 december werd doorgegeven. Francken wees erop dat de lokale opvanginitiatieven die nu worden gerealiseerd, volledig worden meegeteld in het aantal plaatsen dat de gemeenten moeten realiseren. De staatssecretaris prees de grote verantwoordelijkheidszin bij de gemeenten en OCMW's. Na de vorige communicatie kwamen er minder dan tien brieven terug van de lokale besturen, waarvan slechts een handvol van gemeenten die "serieuze bedenkingen" hadden. Hoewel hij hoopt het niet te moeten gebruiken, voorziet het plan een sanctiemechanisme. Voor een gemeente die er niet in slaagt de nodige plaatsen te creëren, kan een boete oplopen van zowat 75 euro per dag, per plaats die niet is gerealiseerd. Dat bedrag komt neer op het dubbele van de dagprijs die een gemeente van het federale niveau krijgt voor de creatie van een lokaal opvanginitiatief. Een gemeente die echter kan aantonen dat ze alle inspanningen heeft geleverd, kan op extra tijd rekenen. (Belga)

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het zogenaamde spreidingsplan. "We zijn er geraakt", stelde staatssecretaris Francken na afloop. De regering mikt daarin op de spreiding van 5.000 vluchtelingen, waarbij in schijven tewerk zal worden gegaan. Premier Charles Michel benadrukte dat de situatie permanent zal worden opgevolgd. De criteria die de regering hanteert voor de verdeling van de asielzoekers, is dezelfde gebleven als diegene die twee maanden geleden werd bekendgemaakt. Gemeenten die het dubbele realiseren van het gemiddeld aantal opvangplaatsen, worden vrijgesteld. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State, waarna de regering zich er nog een tweede keer over moet buigen. De staatssecretaris verwacht dat de publicatie rond 1 mei zal gebeuren. Tegen dan krijgen de gemeenten een nieuwe brief met het definitieve cijfer van het aantal vluchtelingen dat ze moeten opvangen, maar dat zal wellicht niet sterk afwijken van het aantal dat op 17 december werd doorgegeven. Francken wees erop dat de lokale opvanginitiatieven die nu worden gerealiseerd, volledig worden meegeteld in het aantal plaatsen dat de gemeenten moeten realiseren. De staatssecretaris prees de grote verantwoordelijkheidszin bij de gemeenten en OCMW's. Na de vorige communicatie kwamen er minder dan tien brieven terug van de lokale besturen, waarvan slechts een handvol van gemeenten die "serieuze bedenkingen" hadden. Hoewel hij hoopt het niet te moeten gebruiken, voorziet het plan een sanctiemechanisme. Voor een gemeente die er niet in slaagt de nodige plaatsen te creëren, kan een boete oplopen van zowat 75 euro per dag, per plaats die niet is gerealiseerd. Dat bedrag komt neer op het dubbele van de dagprijs die een gemeente van het federale niveau krijgt voor de creatie van een lokaal opvanginitiatief. Een gemeente die echter kan aantonen dat ze alle inspanningen heeft geleverd, kan op extra tijd rekenen. (Belga)