De regels voor 'belspelletjes' op televisie worden opnieuw verstrengd. Dat kondigt bevoegd staatssecretaris Carl Devlies (CD&V) aan na een evaluatie van de Kansspelcommissie.

De bestaande regelgeving wordt door de organisatoren van belspelletjes al te soepel geïnterpreteerd, aldus Devlies.

Hij kondigt een nieuw koninklijk besluit (KB) aan dat tot stand zal komen in samenwerking met de Kansspelcommissie en na overleg met de sector. 'De achterpoortjes moeten dicht', aldus Devlies.

Nochtans is de bestaande regelgeving nog geen jaar oud. Het KB dat de belspelletjes regelt, dateert van 12 mei 2009. Het trad in werking op 29 augustus van vorig jaar en had tot doel een aantal hiaten in de regelgeving weg te werken.

Zo voert het KB een minimaal uitbetalingsbedrag in en legt het een doorschakelingsgemiddelde op voor oproepen naar de studio. Maar ook na het KB zijn een aantal belangrijke pijnpunten overeind gebleven, zo stelt Devlies in een mededeling vast.

Klachten

Dat de bestaande regelgeving op de belspelletjes te veel ruimte voor interpretatie laat, blijkt volgens Devlies uit het groot aantal klachten dat de Kansspelcommissie blijft ontvangen. Dat waren er in de laatste vier maanden van vorig jaar in totaal 143 (74 Nederlandstalige en 69 Franstalige).

De meeste klachten handelden over de onduidelijkheid van de opgaven en de oplossingen. Zo worden de rekenraadsels zelden gevonden omdat een specifieke rekensleutel gehanteerd wordt die de organisatoren niet meedelen aan de spelers.

Ook met betrekking tot de te winnen prijzen is er onduidelijkheid. Vaak wordt als prijs een vast bedrag voorgespiegeld, terwijl de spelers in werkelijkheid moeten deelnemen aan een jackpotronde waarbij het vooropgestelde bedrag quasi nooit gewonnen wordt, aldus Devlies.

Onduidelijkheid is er ook over de mogelijkheden om deel te nemen aan het spel. Een zogenaamde 'open lijn' blijkt allerminst open te zijn en dus voor de speler/beller geen enkele garantie te bieden op rechtstreekse doorschakeling naar de studio.

De regels voor 'belspelletjes' op televisie worden opnieuw verstrengd. Dat kondigt bevoegd staatssecretaris Carl Devlies (CD&V) aan na een evaluatie van de Kansspelcommissie.De bestaande regelgeving wordt door de organisatoren van belspelletjes al te soepel geïnterpreteerd, aldus Devlies.Hij kondigt een nieuw koninklijk besluit (KB) aan dat tot stand zal komen in samenwerking met de Kansspelcommissie en na overleg met de sector. 'De achterpoortjes moeten dicht', aldus Devlies.Nochtans is de bestaande regelgeving nog geen jaar oud. Het KB dat de belspelletjes regelt, dateert van 12 mei 2009. Het trad in werking op 29 augustus van vorig jaar en had tot doel een aantal hiaten in de regelgeving weg te werken.Zo voert het KB een minimaal uitbetalingsbedrag in en legt het een doorschakelingsgemiddelde op voor oproepen naar de studio. Maar ook na het KB zijn een aantal belangrijke pijnpunten overeind gebleven, zo stelt Devlies in een mededeling vast.KlachtenDat de bestaande regelgeving op de belspelletjes te veel ruimte voor interpretatie laat, blijkt volgens Devlies uit het groot aantal klachten dat de Kansspelcommissie blijft ontvangen. Dat waren er in de laatste vier maanden van vorig jaar in totaal 143 (74 Nederlandstalige en 69 Franstalige).De meeste klachten handelden over de onduidelijkheid van de opgaven en de oplossingen. Zo worden de rekenraadsels zelden gevonden omdat een specifieke rekensleutel gehanteerd wordt die de organisatoren niet meedelen aan de spelers.Ook met betrekking tot de te winnen prijzen is er onduidelijkheid. Vaak wordt als prijs een vast bedrag voorgespiegeld, terwijl de spelers in werkelijkheid moeten deelnemen aan een jackpotronde waarbij het vooropgestelde bedrag quasi nooit gewonnen wordt, aldus Devlies.Onduidelijkheid is er ook over de mogelijkheden om deel te nemen aan het spel. Een zogenaamde 'open lijn' blijkt allerminst open te zijn en dus voor de speler/beller geen enkele garantie te bieden op rechtstreekse doorschakeling naar de studio.