Schäuble sprak aan de Leuvense universiteit over de toekomst van de Europese Unie. Het was de derde 'Future of Europe Lecture' in het kader van het Wilfried Martens Fund, genoemd naar de in 2013 overleden oud-premier en voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP). "Toen we beslisten een eenheidsmunt - de euro - in te voeren, waren de meeste economen het erover eens dat we eigenlijk eerst een politieke unie nodig hadden. Maar omdat het decennia zou kosten om die te realiseren, kozen we voor een Stabiliteits- en Groeipact waarin we onze (begrotings- en schuld)regels vastlegden", doceerde Schäuble. Om de euro stabiel te houden, moet de Europese Unie de druk op de nationale regeringen hoog houden zodat ze de nodige hervormingen blijven doorvoeren. Want: "Om competitief te blijven, moeten de lidstaten nauw samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen", zei Schäuble. "Als we ons niet aan de afspraken houden, zullen we een opkomst krijgen van euroscepticisme. De regels vormen vandaag niet het probleem, wel het gebrek aan uitvoering." Toch is het goed dat de Commissie de nodige flexibiliteit aan de dag legt bij het afdwingen van die regels, voegde hij eraan toe. Schäuble is het met de nieuwe Franse president Emmanuel Macron eens als hij zegt dat de Europese Unie sterker en efficiënter moet worden. Voor de Duitse minister komt het erop neer het midden te vinden tussen een gecentraliseerde Europese superstaat en de samenwerking tussen onafhankelijke natiestaten. "We moeten beide strekkingen op een gebalanceerde manier samenbrengen", sprak Schäuble, die zich een voorstander toont van het subsidiariteitsprincipe. Daarbij wordt zaken op het meest aangewezen beleidsniveau behandeld. Om de EU efficiënter te maken, moet de aandacht gaan naar drie beleidsdomeinen, vindt Schäuble. Hij somde migratie, veiligheid en buitenlandse zaken, en het economisch en monetair beleid op. Wat dat laatste betreft, sprak hij maandag met de nieuwe Franse minister van Financiën Bruno Le Maire af dat Duitsland en Frankrijk voorstellen zullen doen om de integratie van de eurozone te verdiepen. (Belga)

Schäuble sprak aan de Leuvense universiteit over de toekomst van de Europese Unie. Het was de derde 'Future of Europe Lecture' in het kader van het Wilfried Martens Fund, genoemd naar de in 2013 overleden oud-premier en voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP). "Toen we beslisten een eenheidsmunt - de euro - in te voeren, waren de meeste economen het erover eens dat we eigenlijk eerst een politieke unie nodig hadden. Maar omdat het decennia zou kosten om die te realiseren, kozen we voor een Stabiliteits- en Groeipact waarin we onze (begrotings- en schuld)regels vastlegden", doceerde Schäuble. Om de euro stabiel te houden, moet de Europese Unie de druk op de nationale regeringen hoog houden zodat ze de nodige hervormingen blijven doorvoeren. Want: "Om competitief te blijven, moeten de lidstaten nauw samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen", zei Schäuble. "Als we ons niet aan de afspraken houden, zullen we een opkomst krijgen van euroscepticisme. De regels vormen vandaag niet het probleem, wel het gebrek aan uitvoering." Toch is het goed dat de Commissie de nodige flexibiliteit aan de dag legt bij het afdwingen van die regels, voegde hij eraan toe. Schäuble is het met de nieuwe Franse president Emmanuel Macron eens als hij zegt dat de Europese Unie sterker en efficiënter moet worden. Voor de Duitse minister komt het erop neer het midden te vinden tussen een gecentraliseerde Europese superstaat en de samenwerking tussen onafhankelijke natiestaten. "We moeten beide strekkingen op een gebalanceerde manier samenbrengen", sprak Schäuble, die zich een voorstander toont van het subsidiariteitsprincipe. Daarbij wordt zaken op het meest aangewezen beleidsniveau behandeld. Om de EU efficiënter te maken, moet de aandacht gaan naar drie beleidsdomeinen, vindt Schäuble. Hij somde migratie, veiligheid en buitenlandse zaken, en het economisch en monetair beleid op. Wat dat laatste betreft, sprak hij maandag met de nieuwe Franse minister van Financiën Bruno Le Maire af dat Duitsland en Frankrijk voorstellen zullen doen om de integratie van de eurozone te verdiepen. (Belga)