Slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 hadden te kennen gegeven dat ze zich in de steek gelaten voelden. Ze werden van hot naar her gestuurd, kregen een hele papiermolen te verwerken en kenden moeilijkheden met de verzekeringen. In haar aanbevelingen stelde de onderzoekscommissie voor om een fonds op te richten dat hulp en schadevergoedingen kan toekennen en die achteraf kan recupereren bij de verzekeringsmaatschappijen. Minister Peeters werkte intussen een regeling uit in overleg met de verzekeringssector. Die regeling werkt volgens een cascadesysteem van verzekeringen (arbeidsongevallenverzekering, familiale verzekering, garantiefonds). "Het probleem is dat het tegenovergestelde gedaan wordt van onze aanbeveling", zei Martens vandaag in de opvolgingscommissie. "De filosofie van onze aanbeveling is niet die van minister Peeters". Volgens de expert is het "zeker dat er geen fonds komt". (Belga)

Slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 hadden te kennen gegeven dat ze zich in de steek gelaten voelden. Ze werden van hot naar her gestuurd, kregen een hele papiermolen te verwerken en kenden moeilijkheden met de verzekeringen. In haar aanbevelingen stelde de onderzoekscommissie voor om een fonds op te richten dat hulp en schadevergoedingen kan toekennen en die achteraf kan recupereren bij de verzekeringsmaatschappijen. Minister Peeters werkte intussen een regeling uit in overleg met de verzekeringssector. Die regeling werkt volgens een cascadesysteem van verzekeringen (arbeidsongevallenverzekering, familiale verzekering, garantiefonds). "Het probleem is dat het tegenovergestelde gedaan wordt van onze aanbeveling", zei Martens vandaag in de opvolgingscommissie. "De filosofie van onze aanbeveling is niet die van minister Peeters". Volgens de expert is het "zeker dat er geen fonds komt". (Belga)