Somers stelde in oktober vorig jaar een kaart voor waarin de 300 Vlaamse gemeentes worden ingedeeld in dertien regio's. Die moeten bestuurlijke versnippering tegengaan en komaf maken met het kluwen van lokale samenwerkingen bestaande uit afvalintercommunales, CAW's, politiezones of hulpverleningszones. De provinciegouverneurs hadden tot eind januari de tijd om hun burgemeesters te consulteren en een advies te formuleren op die plannen. Maar die adviezen zijn niet unaniem positief, blijkt uit documenten die Belga kon inkijken. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx stelt in haar advies dat de burgemeesters van de Antwerpse gemeenten "zeker niet unaniem" akkoord gaan met het voorstel. Het draagvlak en het vertrouwen in de vooropgestelde regiovorming "is niet bijster groot", klinkt het, "mogelijk en wellicht ook omdat de burgemeesters, net als alle andere beleids- en bestuursniveaus zo niet de hele wereld, momenteel andere katten te geselen hebben dan een oefening van bestuurlijke reorganisatie." Ook Oost-Vlaanderen maakt reserves. In haar advies heeft gouverneur Carina Van Cauter over een "strakke timing", in volle coronacrisis, die er in combinatie met de vraag naar een advies op referentieregio's die al afgebakend zijn voor zorgde dat de lokale besturen het gevoel hadden dat er "iets werd opgelegd van bovenuit, eerder dan dat het was ontstaan van onderuit". Daarnaast is niet helemaal duidelijk wat de Vlaamse regering precies wil bereiken met de regio's, stelt het Oost-Vlaamse advies. De Oost-Vlamingen vragen zich tot slot ook af "hoe deze oefening zoals ze nu voorgesteld wordt een antwoord biedt op de verrommeling en hoe dit efficiëntie in de hand zal werken". Groen maakt al langer kanttekeningen bij de plannen op Vlaanderen op te delen in regio's. "Dit lijkt sterk op een onhandig en duur compromis tussen regeringspartijen die voorstander zijn van provincies en anderen die ze willen afschaffen", zegt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout. "Als de regering dit niet beter aanpakt, worden de regio's de bestuurslaag te veel waar Vlamingen in verloren lopen." Groen vreest er ook voor dat de regio's in handen zullen komen van enkele burgemeesters, waardoor gemeenteraadsleden buitenspel worden gezet. Vaneeckhout legt nu een voorstel van resolutie op tafel om de regiovorming bij te sturen. Concreet vraagt de Groen-politicus de regering om garanties in te bouwen zodat de gemeenten zicht krijgen op wat er beslist worden in de regio's en op welke manier en om de verhouding met de bestaande samenwerkingsverbanden onder lokaal, Vlaams of federaal toezicht uit te klaren. (Belga)

Somers stelde in oktober vorig jaar een kaart voor waarin de 300 Vlaamse gemeentes worden ingedeeld in dertien regio's. Die moeten bestuurlijke versnippering tegengaan en komaf maken met het kluwen van lokale samenwerkingen bestaande uit afvalintercommunales, CAW's, politiezones of hulpverleningszones. De provinciegouverneurs hadden tot eind januari de tijd om hun burgemeesters te consulteren en een advies te formuleren op die plannen. Maar die adviezen zijn niet unaniem positief, blijkt uit documenten die Belga kon inkijken. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx stelt in haar advies dat de burgemeesters van de Antwerpse gemeenten "zeker niet unaniem" akkoord gaan met het voorstel. Het draagvlak en het vertrouwen in de vooropgestelde regiovorming "is niet bijster groot", klinkt het, "mogelijk en wellicht ook omdat de burgemeesters, net als alle andere beleids- en bestuursniveaus zo niet de hele wereld, momenteel andere katten te geselen hebben dan een oefening van bestuurlijke reorganisatie." Ook Oost-Vlaanderen maakt reserves. In haar advies heeft gouverneur Carina Van Cauter over een "strakke timing", in volle coronacrisis, die er in combinatie met de vraag naar een advies op referentieregio's die al afgebakend zijn voor zorgde dat de lokale besturen het gevoel hadden dat er "iets werd opgelegd van bovenuit, eerder dan dat het was ontstaan van onderuit". Daarnaast is niet helemaal duidelijk wat de Vlaamse regering precies wil bereiken met de regio's, stelt het Oost-Vlaamse advies. De Oost-Vlamingen vragen zich tot slot ook af "hoe deze oefening zoals ze nu voorgesteld wordt een antwoord biedt op de verrommeling en hoe dit efficiëntie in de hand zal werken". Groen maakt al langer kanttekeningen bij de plannen op Vlaanderen op te delen in regio's. "Dit lijkt sterk op een onhandig en duur compromis tussen regeringspartijen die voorstander zijn van provincies en anderen die ze willen afschaffen", zegt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout. "Als de regering dit niet beter aanpakt, worden de regio's de bestuurslaag te veel waar Vlamingen in verloren lopen." Groen vreest er ook voor dat de regio's in handen zullen komen van enkele burgemeesters, waardoor gemeenteraadsleden buitenspel worden gezet. Vaneeckhout legt nu een voorstel van resolutie op tafel om de regiovorming bij te sturen. Concreet vraagt de Groen-politicus de regering om garanties in te bouwen zodat de gemeenten zicht krijgen op wat er beslist worden in de regio's en op welke manier en om de verhouding met de bestaande samenwerkingsverbanden onder lokaal, Vlaams of federaal toezicht uit te klaren. (Belga)