De stembiljetten werden per boot en onder politiebegeleiding naar het grootste eiland gebracht. De volgende dagen zal ook op andere eilandjes voor de westkust kunnen gestemd worden. Het referendum draait rond de deelname aan het Europese begrotingsverdrag, waarbij 25 van de 27 landen van de Unie aan strengere begrotingsregels onderworpen zullen worden. Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee. Ierland laat zijn deelname afhangen van het resultaat van de volksraadpleging. Minstens twaalf van de zeventien eurolanden moeten het verdrag ratificeren om het in voege te laten treden; een "neen" van de Ieren zou dus geen ramp betekenen. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid (57 pct) van de Ieren het verdrag zou steunen, al zijn heel wat mensen nog onbeslist. Zo'n 3,1 miljoen inwoners kunnen hun stem uitbrengen. Premier Enda Kenny hield zondagavond op de televisie nog een pleidooi om ja te stemmen. Het neen-kamp wordt gedomineerd door de nationalisten van Sinn Fein. Het resultaat van de stemming wordt vrijdag verwacht. (VDH)

De stembiljetten werden per boot en onder politiebegeleiding naar het grootste eiland gebracht. De volgende dagen zal ook op andere eilandjes voor de westkust kunnen gestemd worden. Het referendum draait rond de deelname aan het Europese begrotingsverdrag, waarbij 25 van de 27 landen van de Unie aan strengere begrotingsregels onderworpen zullen worden. Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee. Ierland laat zijn deelname afhangen van het resultaat van de volksraadpleging. Minstens twaalf van de zeventien eurolanden moeten het verdrag ratificeren om het in voege te laten treden; een "neen" van de Ieren zou dus geen ramp betekenen. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid (57 pct) van de Ieren het verdrag zou steunen, al zijn heel wat mensen nog onbeslist. Zo'n 3,1 miljoen inwoners kunnen hun stem uitbrengen. Premier Enda Kenny hield zondagavond op de televisie nog een pleidooi om ja te stemmen. Het neen-kamp wordt gedomineerd door de nationalisten van Sinn Fein. Het resultaat van de stemming wordt vrijdag verwacht. (VDH)