De helft van het totale steunbedrag gaat naar de éénmalige premie van 4.000 euro voor ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen moesten sluiten (96 miljoen) en de compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen die niet moesten sluiten (102 miljoen). De forfaitaire premies voor taxi's van 3.000 euro is goed voor bijna 4,8 miljoen en de ondersteuning van 3.000 euro voor de stadslandbouw voor 200.000 euro. Daarnaast gaat ook nog ruim 8 miljoen naar onder meer vervroegde vastlegging en vereffening van expansiesteun (5,2 miljoen) en bewarende maatregelen in het kader van economische expansiesteun voor bedrijven uit de meest getroffen sectoren (2 miljoen). De Brusselse regering nam ook voor bijna 90 miljoen euro aan een reeks fiscale maatregelen. Zo wordt voor de herkapitalisatie van Brussels Finance 26,4 miljoen euro uitgetrokken en is telkens 20 miljoen bestemd voor kredietverleningen van Brussels Finance&Invest aan enerzijds horecabedrijven en hun toeleveranciers en anderzijds hotelbedrijven met 50 voltijdse banen of meer. Voor de vrijstelling van de betaling van de hotelbelasting (city tax) en de taxi tax is respectievelijk 13,3 en anderhalf miljoen uitgetrokken. De gewestelijke waarborgen op bankleningen is goed voor 5,2 miljoen euro. De regering verlengde ook nog de termijnen voor het indienen van nalatenschapsaangiften, en voor het betalen van registratierechten, onroerende voorheffing, verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling. Tot slot maakte de regering nog een kleine 55 miljoen euro vrij voor sociale maatregelen. Daarvan gaat 30 miljoen naar de ondersteuning van OCMW's, 17,8 miljoen naar steunpremies voor huurders met een bescheiden inkomen die inkomensverlies lijden door de coronacrisis, 2 miljoen naar ondersteuning van activiteitencoöperaties en Smart, en telkens anderhalf miljoen naar microkaskredieten voor zelfstandigen, zko's en organisaties van de sociale economie en voor dringende opvang van 100 transmigranten uit het Maximiliaanpark. Een klein miljoen euro is bestemd voor de ondersteuning van dienstenchequebedrijven en hun werknemers. (Belga)

De helft van het totale steunbedrag gaat naar de éénmalige premie van 4.000 euro voor ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen moesten sluiten (96 miljoen) en de compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen die niet moesten sluiten (102 miljoen). De forfaitaire premies voor taxi's van 3.000 euro is goed voor bijna 4,8 miljoen en de ondersteuning van 3.000 euro voor de stadslandbouw voor 200.000 euro. Daarnaast gaat ook nog ruim 8 miljoen naar onder meer vervroegde vastlegging en vereffening van expansiesteun (5,2 miljoen) en bewarende maatregelen in het kader van economische expansiesteun voor bedrijven uit de meest getroffen sectoren (2 miljoen). De Brusselse regering nam ook voor bijna 90 miljoen euro aan een reeks fiscale maatregelen. Zo wordt voor de herkapitalisatie van Brussels Finance 26,4 miljoen euro uitgetrokken en is telkens 20 miljoen bestemd voor kredietverleningen van Brussels Finance&Invest aan enerzijds horecabedrijven en hun toeleveranciers en anderzijds hotelbedrijven met 50 voltijdse banen of meer. Voor de vrijstelling van de betaling van de hotelbelasting (city tax) en de taxi tax is respectievelijk 13,3 en anderhalf miljoen uitgetrokken. De gewestelijke waarborgen op bankleningen is goed voor 5,2 miljoen euro. De regering verlengde ook nog de termijnen voor het indienen van nalatenschapsaangiften, en voor het betalen van registratierechten, onroerende voorheffing, verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling. Tot slot maakte de regering nog een kleine 55 miljoen euro vrij voor sociale maatregelen. Daarvan gaat 30 miljoen naar de ondersteuning van OCMW's, 17,8 miljoen naar steunpremies voor huurders met een bescheiden inkomen die inkomensverlies lijden door de coronacrisis, 2 miljoen naar ondersteuning van activiteitencoöperaties en Smart, en telkens anderhalf miljoen naar microkaskredieten voor zelfstandigen, zko's en organisaties van de sociale economie en voor dringende opvang van 100 transmigranten uit het Maximiliaanpark. Een klein miljoen euro is bestemd voor de ondersteuning van dienstenchequebedrijven en hun werknemers. (Belga)