Dat bleek uit het antwoord van staatssecretaris Maggie De Block op een mondelinge vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Peter Logghe in de bevoegde commissie.

Ze herinnerde eraan dat ze in maart met justitieminister Annemie Turtelboom een omzendbrief ondertekende om de verwijdering van de ex-gedetineerde vreemdelingen te verbeteren.

De Block nuanceerde ook de cijfers die gehanteerd worden. De Dienst Vreemdelingenzaken DVZ nam vorig jaar 11.535 beslissingen over vreemdelingen die de gevangenis verlieten. Daarin zaten ook vreemdelingen die op het ogenblik van hun vrijstelling een verblijfsrecht in België (3.500) hadden of in procedure waren. 4.700 vreemdelingen werden vrijgesproken of waren nog niet definitief veroordeeld en 900 gedetineerden waren EU-onderdanen, zo verduidelijkte het kabinet nog.

Slechts 1.926 van hen waren definitief veroordeelde niet-EU-vreemdelingen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Van de 514 vreemdelingen die vorig jaar werden vastgehouden met het oog op de verwijdering werden er 383 (of 74 procent) gerepatrieerd. Niet iedereen kon binnen de wettelijk voorziene termijn worden verwijderd, onder meer omdat er niet tijdig reisdocumenten bekomen konden worden. (Belga/TE)

Dat bleek uit het antwoord van staatssecretaris Maggie De Block op een mondelinge vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Peter Logghe in de bevoegde commissie. Ze herinnerde eraan dat ze in maart met justitieminister Annemie Turtelboom een omzendbrief ondertekende om de verwijdering van de ex-gedetineerde vreemdelingen te verbeteren.De Block nuanceerde ook de cijfers die gehanteerd worden. De Dienst Vreemdelingenzaken DVZ nam vorig jaar 11.535 beslissingen over vreemdelingen die de gevangenis verlieten. Daarin zaten ook vreemdelingen die op het ogenblik van hun vrijstelling een verblijfsrecht in België (3.500) hadden of in procedure waren. 4.700 vreemdelingen werden vrijgesproken of waren nog niet definitief veroordeeld en 900 gedetineerden waren EU-onderdanen, zo verduidelijkte het kabinet nog. Slechts 1.926 van hen waren definitief veroordeelde niet-EU-vreemdelingen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Van de 514 vreemdelingen die vorig jaar werden vastgehouden met het oog op de verwijdering werden er 383 (of 74 procent) gerepatrieerd. Niet iedereen kon binnen de wettelijk voorziene termijn worden verwijderd, onder meer omdat er niet tijdig reisdocumenten bekomen konden worden. (Belga/TE)